Pozytonowa tomografia emisyjna

Diagnostyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Nasza pracownia jest operatorem aparatu Biograph 6 firmy Siemens, który umożliwia przeprowadzenia badań PET/CT, czyli połączenie klasycznej tomografii komputerowej (CT) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej. Metoda ta dostarcza informacji dotyczących zarówno budowy, jak i metabolizmu narządów i układów w ciele pacjenta. Wykonanie badania PET wymaga podania do organizmu drogą dożylną względnie niskiej dawki promieniowania jonizującego. Badanie PET/CT jest wykorzystywane głównie w onkologii, ale również w ograniczonym zakresie w kardiologii i neurologii.

Dokładne określenie lokalizacji i stopnia zaawansowania chorób nowotworowych w całym ciele

Osoby, u których wykryto chorobę nowotworową bardzo często potrzebują bardzo szybkiej i dokładnej diagnozy. Wykorzystując posiadaną przez nas aparaturę do wykonywania badań PET nasi pacjenci otrzymują:

  • Badanie całego ciała oraz dokładne różnicowanie zmian, co pozwala na określenie stopnia zaawansowania miejscowego i zmian odległych,
  • Badanie i opis wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w przeciągu 10 dni od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania.

Ocena skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz wczesne wykrycie ewentualnej remisji choroby

Nasze wysokospecjalizowane badania PET są niezwykle pomocne dla osób, które przebyły chorobę nowotworową. Z uwagi na dokładność badania, które wykrywa najmniejsze zmiany oraz fakt, iż w badaniu wykonuje się skan całego ciała mamy możliwość:

  • Dokonać oceny skuteczności odpowiedzi na leczenie chirurgiczne i/lub onkologiczne, 
  • Wykryć wznowy i ewentualne przerzuty na bardzo wczesnym etapie. 

Wczesne wykrycie zmian chorobowych

Z uwagi na zmiany cywilizacyjne jakie się dokonują we współczesnym świecie w sposób lawinowy rośnie liczba osób, u których diagnozowane są choroby nowotworowe, neurologiczne oraz wiele innych poważnych schorzeń. Wykorzystanie w diagnozowaniu nieinwazyjnego badania PET/CT to:

  • Wczesne wykrycie ewentualnej choroby, a zatem drastycznie zwiększenie szans na skuteczne leczenie,
  • Badanie i opis wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w przeciągu 10 dni od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania.

Koszt wykonania badania

Koszt badania PET/CT jest uzależniony od zastosowanego znacznika. Najczęściej stosowany znacznik to fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) dla którego koszt badania wynosi 3 500 PLN. Istnieje możliwość zastosowania szeregu innych radiofarmaceutyków po indywidualnym uzgodnieniu kosztów.