Contact

Bioskaner
ul. Żurawia 71A
15-540 Białystok

Białystok Science and Technology Park (second building)

Bank account:
Bank Polska Kasa Opieki SA
31 1240 5211 1111 0010 6002 6803

DO YOU HAVE QUESTIONS? DO YOU NEED MORE INFORMATION?

We encourage you to use the contact form below. We will answer as soon as possible.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj
  • wszystkie wyniki badań już wykonanych będą wysyłane pocztą

Informujemy również, że od 23.03 marca do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00.