Zastosowanie badania PET/MR w neurologii

Zastosowanie badania PET/MR w neurologii

 1. Zaburzenia poznawcze i choroby neurozwyrodnieniowe

   

  18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, mogąca wskazywać na zaburzenia funkcji neuronalnej, charakterystyczne dla poszczególnych typów demencji

   

  18F-florbetapir/ 18F-florbetaben/ 18F-flutemetamol/11C-PiB – obrazowania złogów β-amyloidu w mózgu dorosłych pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, diagnozowanych z powodu podejrzenia choroby Alzheimera (AD) i innych schorzeń powodujących pogorszenie zdolności poznawczych.

Ujemny wynik badania oznacza obecność nielicznych płytek starczych lub ich brak, co nie jest charakterystyczne dla AD i zmniejsza prawdopodobieństwo występowania AD jako przyczyny zaburzeń poznawczych u badanego pacjenta.

Obecność złogów beta-amyloidu w istocie szarej można obserwować u osób w podeszłym wieku, u których nie występują objawy choroby i w przypadku otępienia w wyniku niektórych chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Levy’ego, otępienie w przebiegu choroby Parkinsona).

 

 1. Guzy mózgu

   

  18F-FET, 11C-metionina (obrazowanie transportu aminokwasów)

  18F-FLT (obrazowanie proliferacji komórkowej)

  18F-MISO (marker hipoksji)

  18F-FDG – wykazanie zwiększonego gromadzenia FDG pogarsza rokowanie, jest charakterystyczne dla guzów niskozróżnicowanych, o wysokiej złośliwości

- diagnostyka guzów pierwotnych i nowotworów przerzutowych

- podejrzenie wznowy po leczeniu guzów pierwotnych

- planowanie radioterapii guzów pierwotnych i przerzutowych

- Planowanie biopsji guza mózgu celem wyznaczenia najbardziej aktywnej części nowotworu

- Różnicowanie masy martwiczej z pozostałą częścią nowotworu, m.in. po operacji, radioterapii

 

 1. Choroba Parkinsona, choroba Huntingtona

   

  18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność oraz zaburzenia funkcji neuronalnej

   

  18F-DOPA – ocena przekaźnictwa dopaminergicznego (funkcji zakończeń neuronalnych) w prążkowiu i istocie czarnej

   

 2. Udar niedokrwienny, zaburzenia przepływu mózgowego

   

  15O-H2O – radiofarmaceutyk umożliwiający obrazowanie przepływu mózgowego

  18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność

   

 3. 18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność

   

  Obrazowanie neuroprzekaźnictwa m.in. dopaminergicznego, serotoninergicznego przy użyciu swoistych radiofarmaceutyów (11C-raclopride, 18F-DOPA, antagonistów receptorów 5-HT(1A), 5-HT(1B), 5-HT(2A), and 5-HT(4) i in.) znajduje istotne zastosowanie w badaniach dotyczących m.in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, a także schizofrenii.