ИССЛЕДОВАНИЕ ПЭТ
КТ, ПЭТ МР, МР

исследование

исследование

Диагностическая лаборатория БиоСканер находится в Белостокском научно-техническом парке. Наше предприятие оснащено самым современным устройством, которое было приобретено в рамках гранта из фондов ЕС, для визуализации всего тела — Biograph mMP. Устройство представляет собой инновационный гибрид, который сочетает в себе позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и магнитно-резонансную томографию (МР).

Мы уже завершили

0

тестов ПЭТ/МР

Проверьте, как с нами связаться

НАШ АППАРАТ

Таким образом, мы являемся одним из двух подразделений в Польше, которые имеют такое современное устройство, которое позволяет нам проводить ПЭТ / МР-тесты и магнитно-резонансную томографию (аппарат 3 Теслоу). Наша лаборатория также является оператором аппарата Biograph 6, который позволяет проводить ПЭТ / KТ-исследования. Лаборатория находится в ведении Лаборатории молекулярной визуализации и развития технологий при Медицинском университете Белостока.c.o.o.

Наши партнеры

Нам доверяют

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie — w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni — ankieta do pobrania tutaj
  • wszystkie wyniki badań już wykonanych będą wysyłane pocztą

Informujemy również, że od 23.03 marca do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00.