контакт

Bioskaner
ул. Журввиа 71А
15-540 Белосток

Территория Белостокского научно-технологического парка (корпус II)

Онлайн регистрация
www.rejestracja-bioskaner.eu

Номер банковского:
счета ПКО ВП
31 1240 5211 1111 0010 6002 6803

Мы проводим тесты в следующие часы:

Понедельник — пятница

Суббота

Воскресенья

8:00 — 18:00

 

8:00 — 16:00

8:00 — 16:00

У тебя есть вопросы? ВАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Мы рекомендуем вам использовать контактную форму ниже. Мы ответим как можно скорее.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie — w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni — ankieta do pobrania tutaj
  • wszystkie wyniki badań już wykonanych będą wysyłane pocztą

Informujemy również, że od 23.03 marca do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00.