Nowe oprogramowanie Biograph mMR Siemens – nowe możliwości

Za nami aktualizacja oprogramowania skanera Biograph mMR Siemens. Dzięki up grade mamy nowe możliwości diagnostyczne i wiele dodatkowych funkcji oprogramowania. Z niecierpliwością czekamy, aby wdrożyć je w życie i wykonać pierwsze badania po aktualizacji. Niebawem ruszamy ponownie z badaniami PET. Szkolenie zakończyło się pomyślnie. Serwis i nasz personel wykonał dużo solidnej pracy, a wszystko w trosce o jeszcze lepsze wyniki diagnostyczne naszych pacjentów. Nieustanny rozwój jest wpisany w pracę naszej jednostki.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Informujemy również, że do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00..