PET/MRI vs PET/CT

Porównanie badań PET/MRI i PET/CT

Poniżej prezentujemy podsumowanie projektu niemieckich naukowców, w którym porównano wyniki badań PET/MRI vs PET/CT. Wykonano i przeanalizowano ponad 1 000 badań PET. Celem przeprowadzonego badania naukowego było wykazanie różnic w wykrywaniu i klasyfikacji zmian onkologicznych w badaniach PET/MRI vs PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Tomografią Komputerową). Zbadano różnice w ekspozycji na promieniowanie w obu badaniach. Wykazano, że wykrywalność zmian patologicznych w wybranych nowotworach w metodzie PET/MRI jest wyższa o 15% vs PET/CT. Udowodniono również, że narażenie na promieniowanie jonizujące przy wykonaniu badania jest niemal o 80% niższe (79,6% (p <0,001)) w odniesieniu do PET/CT.

 

Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym

 

PET/MRI jest innowacyjnym badaniem hybrydowym umożliwiającym bardzo dokładną diagnostykę wielu stanów patologicznych, w tym chorób nowotworowych, już we wczesnym stadium zaawansowania. Wpływa to na zmianę stopnia zaawansowania choroby i klasyfikacji TNM (Tumor Nodule Metastases) u pacjentów, a w konsekwencji na sposób leczenia. Badanie umożliwia ocenę stopnia zaawansowania porównywalnie do PET/CT i ma lepszą wykrywalność zmian w wybranych nowotworach. Umożliwia to szybką i skuteczną ocenę stopnia zaawansowania miejscowego choroby jak i w całym ciele w 1 badaniu (gdy zalecany jest dodatkowy MRI). Ponadto pacjenci mogą odnieść korzyści ze zmniejszonej ekspozycji na promieniowanie w badaniu PET/MRI. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych pacjentów oraz osób narażonych na duże dawki promieniowania w trakcie leczenia oraz innych badań diagnostycznych.

 

Według niemieckich naukowców największe korzyści z wykonania badania PET/MRI uzyskają pacjenci, u których zdiagnozowano:

 

  • złośliwe nowotwory kości,
  • raka płuc,
  • raka prostaty,
  • nowotwory ginekologiczne,
  • raka piersi.

 

 

Autorzy publikacji argumentują, że osiągnięte przez nich wyniki wskazują, że wbrew wcześniejszym opiniom w przypadku chorób klatki piersiowej nie ma konieczności dodatkowych badań tomografii komputerowej. Dalszy rozwój obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, w tym zastosowanie nowych sekwencji, może przyczynić się do dodatkowego zwiększenia czułości badań PET/MRI.

Więcej informacji o badaniu PET/MRI oraz różnicach w stosunku do badania PET/CT znajdą Państwo w naszym FAQ.
Link do doniesienia:

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Informujemy również, że do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.