PET/MRI z 18F-FDG pomocny w diagnostyce przewlekłego bólu

Badanie PET/MRI pomocne w ustaleniu miejsca powstawania chronicznego bólu.

Innowacyjna technika obrazowania PET/MRI z 18F-FDG może pomóc w diagnostyce chronicznego bólu. Może to przynieść ulgę milionom pacjentów żyjących z przewlekłym bólem.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wskazują, że przewlekły ból jest często spowodowany stanem zapalnym tkanek. Są one wysoce metaboliczne i dlatego mogą potencjalnie wychwytywać glukozę zawartą w radiofarmaceutyku używanym do obrazowania PET – 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza). Grupa naukowców starała się określić, skąd bierze się ból w organizmie. W tym celu analizowano jednocześnie informacje anatomiczne z MRI z informacjami molekularnymi z PET.

Przebadano 65 pacjentów z przewlekłym bólem, którzy zostali poddani PET/MRI całego ciała. Za pomocą specjalnego oprogramowania Biswal i wsp. zmierzyli zmaksymalizowane standardowe wartości wychwytu (SUVmax) na obrazach 18F-FDG. Dodatkowo otrzymane wyniki zostały ocenione przez 2 lekarzy radiologów pod kątem korelacji SUVmax z miejscami bólu.

Otrzymane wyniki są obiecujące, u 58 z 65 pacjentów (89%) badacze stwierdzili zwiększony wychwyt 18F-FDG w nerwach i mięśniach w miejscu bólu, co z kolei wpłynęło na zmianę lub modyfikację postępowania terapeutycznego. Przeprowadzone badania dają nowe narzędzie dla lekarzy i pacjentów w diagnostyce bólu.

Więcej informacji o doniesieniu w poniższym artykule:

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mol&pag=dis&ItemID=129574

 

Na zdjęciu powyżej – dorosły mężczyzna cierpiący z powodu chronicznego bólu. Obrazy przedstawiają nieprawidłowo podwyższony wychwyt 18F-FDG (białe strzałki; SUVmax = 1,2) obserwowany w układzie liniowym w przestrzeni w tylno-bocznej prawej szyi, między głową dolnego mięśnia skośnego a mięśniem półkulistym głowy, gdzie zlokalizowany jest nerw potyliczny większy. Dla porównania, ten sam obszar po przeciwnej, bezobjawowej stronie szyi ma SUVmax = 0,7. Po zapoznaniu się z wynikiem badania PET/MR, chirurg znalazł zbiór małych tętnic owiniętych wokół nerwu w tym miejscu. Małe tętnice poddano lizie, a pacjent zgłosił znaczną ulgę w objawach bólowych. Zdjęcie dzięki uprzejmości Petera Cipriano z Uniwersytetu Stanforda; opis dzięki uprzejmości SNMMI.

 

Jak donosi Biswal, przeprowadzone badanie sugeruje, że kombinacja PET/MRI z 18F-FDG może być skutecznym narzędziem diagnostycznym do zlokalizowania potencjalnego miejsca przewlekłego bólu. Co za tym idzie, może być skutecznym sposobem na uzyskanie ulgi dla pacjentów, którzy doświadczają przewlekłego bólu.

Zasady postępowania w związku z pandemią COVID-19 – kliknij link do podstrony.