Rekrutujemy do badania PET/MRI

Uwaga !

Mamy możliwość wykonania innowacyjnego badania pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MRI lub PET/MR) w ramach projektu naukowego. Program jest dedykowany dla pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi i przerzutami do kości, które są potwierdzone innymi badaniami.

Program będzie realizowany dwuetapowo:

 1. W pierwszej kolejności będziemy wykonywać badania nieodpłatnie – z finansowania projektu statutowego ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 2. Po wyczerpaniu środków projektu będzie możliwość wykonania badania, ale przy udziale finansowym pacjentów.

W ramach projektu wykonywane będzie badanie 18F-FDG PET/MRI w ramach, którego jednoczasowo będzie wykonywane badanie PET oraz rezonansu magnetycznego. Umożliwi to ocenę wielu narządów i układów pod względem zmian o charakterze przerzutowym.

Badanie jest bezpieczne i (poza pojedynczą iniekcją dożylną) nieinwazyjne. Dawka promieniowania jonizującego otrzymywana przez pacjenta podczas PET/MRI jest około dwukrotnie niższa w porównaniu do badania PET/CT, a dawka pochłonięta podczas całej procedury porównywalna do otrzymanej podczas CT jednej okolicy ciała.

Jakie są potencjalne korzyści?

 • dokładna ocena zaawansowania zmian w przebiegu raka piersi,
 • ocena ogniska pierwotnego/loży pooperacyjnej,
 • poszukiwanie zmian przerzutowych,
 • optymalizacja stosowanych metod leczenia
 • badanie metabolizmu i zmian strukturalnych w całym ciele umożliwia wykrycie innych jednostek chorobowych.

Do programu zakwalifikowane mogą być pacjentki, które:

 • mają zdiagnozowany nowotwór piersi oraz przerzuty do kości, potwierdzone innymi badaniami obrazowymi (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu:

@ anna.amelian@umb.edu.pl

☎ +48 883 687 470

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

 • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
 • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
 • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
 • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Informujemy również, że do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.