Badanie naukowe – wznowa biochemiczna RGK

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku rozpoczynamy nowy projekt naukowy dla osób chorych na raka gruczołu krokowego (RGK) przy użyciu innowacyjnego radioznacznika 18F-PSMA:

Przydatność kliniczna PET/MRI z 18F-PSMA u chorych z rakiem gruczołu krokowego ze wznową biochemiczną z uwzględnieniem poziomu PSA w surowicy.

Technika symultanicznego PET/MRI jest metodą diagnostyki obrazowej umożliwiającą jednoczasowe wykonanie badania PET (Pozytonowa Emisyjnna Tomografia) oraz MRI całego ciała z mpMRI (multiparametryczny rezonans magnetyczny) miednicy mniejszej, co dodatkowo zwiększa jego czułość i swoistość, zwłaszcza w ocenie wznowy miejscowej. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego badania możliwe jest odpowiednio wczesne wykrycie i lokalizacja wznowy RGK, co w efekcie może umożliwiać właściwe zaplanowanie procesu terapeutycznego, w tym przeprowadzenia zabiegu radykalizującego poprzednie leczenie.

Kryteria włączenia chorych na RGK do badania 

Badaniem zostaną objęci chorzy po leczeniu radykalnym RGK, przy wznowie biochemicznej wg zaleceń EAU (Europejskie Towarzystwo Urologiczne), u których planuje się dalsze leczenie, a wynik badania obrazowego może wpłynąć na zmianę decyzji terapeutycznej. Chorzy będą podzieleni na trzy grupy wg poziomu PSA :

 1. 0,2-0,5 ng/ml,
 2. 0,5-1 ng/ml,
 3. powyżej 1 ng/ml.

Pomiar PSA musi być przeprowadzony nie wcześniej niż po 6-13 tygodniach po radykalnej prostatektomii. Każda grupa zawierać będzie 20 chorych.

Do programu włączani będą chorzy spełniający powyższe kryteria, którzy zgłoszą się jako pierwsi do pracowni Bioskaner PET/MRI w Białymstoku. Badania będą wykonywane bezpłatnie!

Kryteria wyłączenia chorych na RGK 

 • posiadanie metalowych ciał obcych w organizmie (metalowe implaty, stenty, protezy, rozruszniki, opiłki), które uniemożliwiają wykonanie badania w 3-teslowym polu magnetycznym,
 • osoby, dla których badanie PET/MRI nie może zmienić sposobu dalszego leczenia i nie wniesie korzyści (weryfikowane przez lekarza kierującego),

Pacjent będzie poddany badaniu PET/MRI z 18F-PSMA, co wiąże się z podaniem pacjentowi drogą dożylną radiofarmaceutyku oraz środka kontrastującego MRI. PET/MRI jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym, a podany radioznacznik nie wpływa na samopoczucie pacjenta i dostarcza minimalną dawkę promieniowania jonizującego. W porównaniu do badania PET/CT pochłonięta przez pacjenta dawka promieniowania jonizującego jest zdecydowanie niższa w związku z brakiem narażenia ze strony tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny nie jest źródłem promieniowania i jest uważany za badanie całkowicie bezpieczne.

Badania 18F-PSMA PET/MRI zostaną przeprowadzone i opracowane zgodnie z zaleceniami EANM (Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej) oraz ESR (Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego) oraz zgodnie z wytycznymi PIRADS v. 2 dla oceny zmian w mpMRI, a oceniane będą każdorazowo przez dwóch specjalistów: medyka nuklearnego oraz radiologa.

Dokumenty do pobrania:

 1. Założenia projektu F-PSMA
 2. Kryteria włączenia F-PSMA
 3. Ankieta kwalifikacyjna PETMR 18F-PSMA
 4. Skierowanie PETMR PSMA

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu:

@ anna.amelian@umb.edu.pl

☎ +48 883 687 470

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

 • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
 • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
 • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
 • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Informujemy również, że do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.