Najnowocześniejsza aparatura

Skaner Biograph™ mMR

Dumą naszej pracowni jest ultranowoczesny aparat firmy Siemens Healthcare przystosowany do jednoczasowego badania całego ciała za pomocą dwóch modalności pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i rezonasu magnetycznego. Jest to jeden z dwóch tego typu aparatów w Polsce.

Większe możliwości obrazowania

Możliwości obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (PET/MR) są większe niż tomografii komputerowej (PET/CT) szczególnie w zakresie różnicowania charakteru tkanek miękkich, obrazowania funkcjonalnego przez zastosowanie różnorodnych technik wzbudzenia sygnału takich jak sekwencje dyfuzyjne (DWI, DTI), spektroskopia (MRS), badania czynnościowe (BOLD). Metoda ta jest źródłem informacji perfuzyjnych (PWI), funkcjonalnych (fMRI) oraz traktograficznych (MRT). Uzyskane obrazy PET i MR nie powielają się lecz uzupełniają, dając o wiele więcej informacji niż powszechne badanie PET/CT.

Budowa skanera

Możliwości obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (PET/MR) są większe niż tomografii komputerowej (PET/CT) szczególnie w zakresie różnicowania charakteru tkanek miękkich, obrazowania funkcjonalnego przez zastosowanie różnorodnych technik wzbudzenia sygnału takich jak sekwencje dyfuzyjne (DWI, DTI), spektroskopia (MRS), badania czynnościowe (BOLD). Metoda ta jest źródłem informacji perfuzyjnych (PWI), funkcjonalnych (fMRI) oraz traktograficznych (MRT). Uzyskane obrazy PET i MR nie powielają się lecz uzupełniają, dając o wiele więcej informacji niż powszechne badanie PET/CT.

Rezonans magnetyczny

Oprócz badań PET/MR za pomocą tego urządzenia można wykonywać badania rezonansu magnetycznego w pełnym zakresie. Skaner wyposażony jest w systemy cewek umożliwiających dokładne badania tkanek miękkich, piersi, kręgosłupa, małych i dużych stawów oraz zmian znajdujących się na powierzchni ciała. Otrzymana w ten sposób informacja anatomiczna, funkcjonalna i metaboliczna jest wysokiej rozdzielczości z uwagi na wysokie natężenie silnego pola magnetycznego o indukcji aż 3 Tesle. Skaner może służyć do wczesnego wykrywania zmian co może być czynnikiem decydującym o wyborze planowania leczenia i monitorowania terapii.