Cennik badań prywatnych

Niniejsza strona prezentuje cennik najczęściej realizowanych badań PET/MR, PET/CT oraz rezonansu magnetycznego pracowni BioSkaner. Cena badania pozytonowej tomografii emisyjnej zawsze uzależniona jest od kosztów zastosowanego radiofarmaceutyku, który zawsze jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta.

Cena badania pet/mr

Badanie PET/MR z uwagi na swój innowacyjny charakter nadal nie jest w koszyku świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym badanie te są dostępne w Polsce jedynie na komercyjnych zasadach, wyłącznie w dwóch ośrodkach w kraju. Koszt badania PET/MR jest uzależniona od zastosowanego znacznika, który ma decydujący wpływ na finalną cenę.

Rodzaj badania Zastosowany radiofarmaceutyk Cena
badania
Cena badania w znieczuleniu
Badanie piersi 18F-FDG 3 200  4 000
Skan całego ciała 18F-FDG 6 500  7 500
Badanie prostaty 18F-Fluorocholina 6 000  7 300
Skan całego ciała 18F-Fluorocholina  6 500  7 800
 Badanie głowy 18F-FET (tyrozyna) 12 000 12 800
Badanie głowy Florbetaben 18F 11 000 11 800

Istnieje możliwość zastosowania szeregu innych znaczników, po indywidualnym ustaleniu ceny badania. Pacjenci wykonujący pełnopłatne badania PET/MR otrzymują zniżkę w wysokości 20% na konsultacje medyczne w ramach prowadzonych przez nasz NZOZ poradni oraz 10% na pozostałe usługi, w tym badania rezonansu magnetycznego oraz zabiegi radiosynowektomii.

Cena badania pet/ct

Cena badania PET/CT również jest uzależniona od zastosowanego znacznika. Najczęściej stosowany znacznik to fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) dla którego koszt badania wynosi 3 500 PLN.  Skan całego ciała z zastosowaniem fluorocholiny (18F-Cholina) wynosi  4 900 PLN. Istnieje możliwość zastosowania szeregu innych radiofarmaceutyków po indywidualnym uzgodnieniu ceny.

Cena badania rezonansu magnetycznego (MR)

BioSkaner oferuje Państwu możliwość wykonania odpłatnego badania rezonansu magnetycznego (MR), bez konieczności posiadania skierowania. Koszt badania zgodnie z poniższym cennikiem: 

  • MR pojedynczej części ciała – 500,00 PLN
  • MR pojedynczej części ciała z kontrastem – 650,00 PLN
  • MR piersi z kontrastem – 850,00 PLN
  • MR całego kręgosłupa bez kontrastu – 1 200,00 PLN

Istnieje możliwość wykonania opisu badania w języku angielskim za dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN.