Kolejka badań finansowanych przez NFZ

Poniżej przedstawiamy najwcześniejsze możliwe terminy wykonania rezonansu magnetycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacja aktualizowana jest na bieżąco wraz z pojawiającymi się zgłoszeniami.

Badania pilne: 6-6-2023
Badania stabilne: 25-6-2023

Za badania pilne można uznać wyłącznie te, które na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, posiadają odpowiednią adnotację, tj. pilne, cito, itp.

Zasady rezerwacji kolejki

Zgodnie z zasadami wymaganymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjenci umawiani są w kolejności zgłoszenia się do placówki świadczącej usługi medyczne. Tak więc wyżej wskazane daty wskazują najszybszy możliwy termin Państwa badania. Wyjątek stanowią Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji antykomunistycznej oraz pozostałe grupy wskazane w art. 43 i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla których badania realizowane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Warunkiem zarezerwowania terminu badania jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz dostarczenie oryginału skierowania. Osoby, które nie dostarczą dokumentu w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji będą skreślani z kolejki. Każda jednostka w zawartej umowie posiada miesięczny limit badań jakie może zrealizować w ramach kontraktu z NFZ. Limit dla pracowni Bioskaner wynosi ok. 350 badań miesięcznie. 

Poza wskazanym limitem istnieje możliwość realizowania badań za odpłatnością – www.bioskaner.eu/cennik-badan-prywatnych.