Pozytonowa tomografia emisyjna

Diagnostyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Nasza pracownia jest operatorem aparatu Discovery 710 firmy GE, który umożliwia przeprowadzenia badań PET/CT, czyli połączenie klasycznej tomografii komputerowej (CT) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Metoda ta dostarcza informacji dotyczących zarówno budowy, jak i metabolizmu narządów i układów w ciele pacjenta. Wykonanie badania PET wymaga podania do organizmu drogą dożylną względnie niskiej dawki promieniowania jonizującego. Dodatkowo pacjent otrzymuje niewielką dawkę promieniowania pochodzącą z tomografu komputerowego. Dlatego też każdorazowo przed wykonaniem badania przeprowadzana jest kwalifikacja lekarza medycyny nuklearnej, w trakcie której wspólnie z lekarzem wybierane jest optymalne badanie, które będzie niosło największe korzyści diagnostyczne oraz bezpieczeństwo dla pacjenta. Badanie PET/CT jest wykorzystywane głównie w onkologii, ale również w ograniczonym zakresie w kardiologii i neurologii. 

Nasza pracownia wykonuje również wysoce specjalistyczne badania pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MR). Jedynie dwie placówki w kraju dysponują taką aparaturę, co umożliwia dobranie dla naszych pacjentów optymalnych badań.

Dokładne określenie lokalizacji i stopnia zaawansowania chorób nowotworowych w całym ciele

Osoby, u których wykryto chorobę nowotworową bardzo często potrzebują bardzo szybkiej i dokładnej diagnozy. Wykorzystując posiadaną przez nas aparaturę do wykonywania badań PET/CT nasi pacjenci otrzymują:

  • Badanie całego ciała oraz dokładne różnicowanie zmian, co pozwala na określenie stopnia zaawansowania miejscowego i zmian odległych,
  • Badanie i opis wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w przeciągu 10 dni od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania.

Ocena skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz wczesne wykrycie ewentualnej remisji choroby

Nasze wysokospecjalizowane badania PET są niezwykle pomocne dla osób, które przebyły chorobę nowotworową. Z uwagi na dokładność badania, które wykrywa najmniejsze zmiany oraz fakt, iż w badaniu wykonuje się skan całego ciała mamy możliwość:

  • Dokonać oceny skuteczności odpowiedzi na leczenie chirurgiczne i/lub onkologiczne, 
  • Wykryć wznowy i ewentualne przerzuty na bardzo wczesnym etapie. 

Wczesne wykrycie zmian chorobowych

Z uwagi na zmiany cywilizacyjne jakie się dokonują we współczesnym świecie w sposób lawinowy rośnie liczba osób, u których diagnozowane są choroby nowotworowe, neurologiczne oraz wiele innych poważnych schorzeń. Wykorzystanie w diagnozowaniu nieinwazyjnego badania PET/CT to:

  • Wczesne wykrycie ewentualnej choroby, a zatem drastycznie zwiększenie szans na skuteczne leczenie,
  • Badanie i opis wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w przeciągu 10 dni od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania.

Koszt wykonania badania

Koszt badania PET/CT jest uzależniony od zastosowanego znacznika. Najczęściej stosowany znacznik to fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) dla którego koszt badania wynosi 4 200 PLN. Istnieje możliwość zastosowania innych radiofarmaceutyków po indywidualnym uzgodnieniu kosztów. Nasza pracownia nie posiada kontraktu z NFZ na wykonanie badań PET/CT. Aktualny cennik badań pozytonowej tomografii emisyjnej oferowanych przez pracownię BioSkaner znajdziecie Państwo tutaj.

badania w ramach umowy z NFZ

Od stycznia 2023 istnieje możliwość wykonywania badań w ramach umowy z NFZ. Pacjenci muszą posiadać stosowne skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie. Każdorazowo lekarz naszej pracowni weryfikuje skierowanie pod kątem zasad refundacyjnych ustalanych przez NFZ. W razie chęci umówienia terminu badania proszę o kontakt pod numerem rejestracji podanym w prawym górnym rogu. Aktualne terminy badań publikowane są na stronach NFZ – Informator o Terminach Leczenia Index (nfz.gov.pl).