PET/MR – Pozytonowa tomografia emisyjna z rezonansem magnetycznym

Najnowocześniejsza diagnostyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego skanera mMR firmy Siemens możemy zaoferować Państwu unikalne w skali kraju badania. PET/MR jest badaniem diagnostycznym, podczas którego jednoczasowo wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego (MR) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) całego ciała (od czubka głowy do połowy ud).  

Wykonanie badania diagnostycznego PET wymaga podania do organizmu drogą dożylną znacznika dostarczającego niskiej dawki promieniowania  jonizującego, który nie wywołuje reakcji alergicznych i jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Dzięki temu oraz po zastosowaniu zaawansowanych algorytmów uzyskiwany jest trójwymiarowy obraz z efektem świecenia zmian chorobowych. Metoda PET MR wykorzystuje w pełni diagnostyczny rezonans magnetyczny, w przypadku naszego aparatu o sile indukcji aż 3T. Pozwala to na uzyskanie dokładnego obrazu anatomicznego tkanek i narządów.  

W efekcie metoda PET/MR dostarcza informacji dotyczących zarówno budowy, czynności, jak i metabolizmu narządów i układów w ciele pacjenta. Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym jest niezwykle przydatne w procesie wczesnego wykrycia i leczenia wielu chorób oraz dostarcza szeregu korzyści dla naszych pacjentów. 

Wczesne wykrycie zmian chorobowych w całym ciele

Z uwagi na zmiany cywilizacyjne jakie się dokonują we współczesnym świecie w sposób lawinowy rośnie liczba osób, u których diagnozowane są choroby nowotworowe, neurologiczne oraz wiele innych poważnych schorzeń. Wykorzystanie w diagnozowaniu nowoczesnego badania PET/MR to:

  • Wczesne wykrycie ewentualnej choroby, a zatem zdecydowane zwiększenie szans na skuteczne leczenie,
  • Zmniejszenie dawki promieniowania w stosunku do badań PET/CT,
  • Mała liczba przeciwwskazań do wykonania badania.

Dokładne określenie lokalizacji i stopnia zaawansowania chorób w całym ciele

Osoby, u których wykryto chorobę nowotworową, neurologiczną lub cierpią na niezidentyfikowane stany zapalne bardzo często potrzebują bardzo szybkiej i dokładnej diagnozy. Wykorzystując posiadaną przez nas aparaturę do wykonywania badań diagnostycznych pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MR) nasi pacjenci otrzymują: 

  • Badanie całego ciała oraz dokładne różnicowanie zmian, co pozwala na określenie stopnia zaawansowania miejscowego i zmian odległych,
  • Dwa badania w jednym – pacjent otrzymuje jednocześnie w pełni diagnostyczne badanie rezonansu magnetycznego, co powoduje iż nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań, a sam proces leczenia może rozpocząć się, szybciej,
  • Badanie i opis wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w przeciągu 10 dni od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania.

Ocena skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz wczesne wykrycie ewentualnej wznowy choroby

Nasze wysokospecjalizowane badania PET/MR są niezwykle pomocne dla osób, które przebyły chorobę nowotworową. Z uwagi na dokładność badania, które wykrywa nawet niewielkie zmiany oraz fakt, iż w badaniu wykonuje się skan całego ciała mamy możliwość:

  • Dokonać oceny skuteczności odpowiedzi na leczenie chirurgiczne i/lub onkologiczne, 
  • Wykryć wznowy i ewentualne przerzuty na bardzo wczesnym etapie, 
  • Zmniejszyć dawkę promieniowania w porównaniu do badania PET/CT. 

Koszt wykonania badania

Badania PET/MR z uwagi na swój innowacyjny charakter nadal nie są w koszyku świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym badania te są dostępne w Polsce jedynie na komercyjnych zasadach, wyłącznie w dwóch ośrodkach w kraju. Koszt badania jest uzależniony od zastosowanego znacznika, który zawsze dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta. Szczegółowy cennik z najczęściej stosowanymi radiofarmaceutykami znajdziecie Państwo na stronie – Cennik