Cennik badań PET

Niniejsza strona prezentuje cennik najczęściej realizowanych badań pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MR) oraz z tomografią komputerową (PET/CT) pracowni BioSkaner. Cena badania PET zawsze uzależniona jest od kosztów zastosowanego radiofarmaceutyku, który dobierany jest każdorazowo indywidualnie przez lekarza specjalistę.

Cena badania pet/mr

Badanie PET/MR z uwagi na swój innowacyjny charakter nadal nie jest w koszyku świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym badanie te są dostępne w Polsce jedynie na komercyjnych zasadach, wyłącznie w dwóch ośrodkach w kraju. Koszt badania PET/MR jest uzależniona od zastosowanego znacznika, który ma decydujący wpływ na finalną cenę.

Rodzaj badania Zastosowany radiofarmaceutyk Cena
badania
Cena badania w znieczuleniu
Badanie piersi 18F-FDG 3 200  4 200
Skan całego ciała 18F-FDG 6 500  8 000
Skan całego ciała 18F-Fluorocholina  6 500  8 000
Skan całego ciała  68Ga-PSMA   8 500   10 000 
Skan całego ciała  68Ga-DOTA-TATE   8 500   10 000 
Skan całego ciała  68Ga-DOTA-TOC   8 500  10 000
Skan całego ciała  18F-PSMA  15 000  16 500 
Badanie głowy  18F-FET (tyrozyna) 18 500   20 000   
 Badanie głowy  18F-Florbetaben (FBB)  11 000  12 000  

Istnieje możliwość zastosowania szeregu innych znaczników, po indywidualnym ustaleniu ceny badania.

Cena badania pet/ct

Cena badania PET/CT również jest uzależniona od zastosowanego znacznika. Najczęściej stosowany znacznik to fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) dla którego koszt badania wynosi 4 200 PLN.  Skan całego ciała z zastosowaniem fluorocholiny (18F-Cholina) wynosi  6 000 PLN, 68Ga-PSMA  7 000 PLN. Istnieje możliwość zastosowania szeregu innych radiofarmaceutyków po indywidualnym uzgodnieniu ceny.

Cena Łączonych badań PET/CT i pet/mr

Istnieje możliwość wykonania badań PET/CT i PET/MR sekwencyjnie, jedno po drugim, przy jednorazowym podaniu radiofarmaceutyku. W ten sposób pacjent nie jest narażony na dodatkowe promieniowanie jonizujące. 

Rodzaj badania Zastosowany radiofarmaceutyk Cena
badania
Cena badania w znieczuleniu
Skan całego ciała PET/CT + badanie piersi PET/MR 18F-FDG 5 500  6 800
Skan całego ciała 18F-FDG 7 600  8 900
Skan całego ciała 18F-Fluorocholina 8 100  9 600
Skan całego ciała  68Ga-PSMA   9 600   11 100 
Skan całego ciała  68Ga-DOTA-TATE   9 600  11 100 
Skan całego ciała  68Ga-DOTA-TOC   9 600  11 100
Skan całego ciała  18F-PSMA  16 500  18 000 
Badanie głowy  18F-FET (tyrozyna) 20 000   21 500   
 Badanie głowy  18F-Florbetaben (FBB)  12 000  13 000  
 
Istnieje możliwość wykonania badania PET/CT w ramach refundacji NFZ. W takim wypadku pacjent za dodatkowe badanie PET/MR, niezależnie od znacznika, dopłaca jedyne 3 500 PLN. Warunkiem niezbędnym do realizacji badania PET/MR w tej cenie jest posiadanie skierowania na badanie PET/CT wystawione przez jednostkę posiadającą umowę z NFZ oraz wykonanie obu badań sekwencyjnie, jednego dnia, bezpośrednio po sobie.