Wskazania medyczne do wykonania PET/MR

Medycyna nuklearna dostarcza wielu potrzebnych informacji w sytuacji, gdy tradycyjne metody diagnostyczne są niewystarczające do postawienia diagnozy. W zależności od zastosowanego znacznika możliwe jest dostarczenie wielu cennych informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia dalszego leczenia wielu poważnych chorób dzięki wykorzystaniu możliwości jednoczasowego badania całego ciała za pomocą dwóch modalności pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i rezonasu magnetycznego. PET/MR jest powszechnie postrzegany jako badanie z wyboru dla obrazowania wszelkiego rodzaju guzów poprzez łączenie informacji dotyczących morfologii, funkcji i przemiany materii. Połączone ze sobą MR i PET oferuje możliwość pełniejszego obrazowania i lepszego zrozumienia wielu chorób. Aktualne badania i rozwój nowych znaczników może podnosić jeszcze bardziej znaczenie badań z wykorzystaniem tej hybrydy.

W obszarze tułowia obrazy PET dostarczają szczegółowych informacji na temat metabolizmu narządów klatki piersiowej i brzucha, podczas gdy obrazy MR uzupełniają obraz o dodatkowe dane funkcjonalne oraz strukturalne. W mózgu szczegółowe informacje strukturalne MR połączone z obrazem aktywności metabolicznej PET pomagają we wczesnym wykrywaniu choroby, precyzyjnym planowaniu interwencji chirurgicznej oraz umożliwiają efektywne badania kontrolne po leczeniu. W układzie mięśniowo-szkieletowym kombinacja danych MR i PET pozwala na dogłębną ocenie tkanek miękkich oraz szpiku kostnego. Ponadto dane MR mogą posłużyć do korekcji artefaktów ruchowych w obrazach PET co znacząco poprawia jakość obrazowania.

Zastosowanie badań PET/MR

 • wykrywanie, ocena złośliwości, stadium zaawansowania (przerzuty miejscowe oraz odległe), ocena odpowiedzi na leczenie oraz diagnostyka w przypadku podejrzenia wznowy guzów nowotworowych na podstawie ich aktywności metabolicznej oraz obrazu w rezonansie magentycznym,
 • ocena aktywności zmian nowotworowych celem planowania radioterapii
 • ocena aktywności nowotworowych celem wskazania miejsca do biopsji
 • ocena odpowiedzi na chemio-, radio- i immunoterapię u chorych onkologicznych
 • wykrywanie, ocena zaawansowania oraz ocena wznowy guzów mózgu – istotnie większa czułość diagnostyczna od PET-CT,
 • obrazowanie guzów głowy i szyi np. rak języka, jamy ustnej, krtani – wyższa rozdzielczość przestrzenna w odniesieniu do techniki PET/CT
 • diagnostyka chorób płuc m.in.: guzów płuc, przerzutów do płuc – czułość porównywalna z PET-CT,
 • diagnostyka i ocena guzów śródpiersia,
 • wykrycie i ocena stopnia zaawansowania międzybłoniaka opłucnej,
 • ocena stopnia złośliwości i zaawansowania guzów piersi, w tym węzłów chłonnych oraz przerzutów odległych,
 • ocena lokalizacji aktywnych zmian zapalnych w przebiegu chorób zapalnych (nieswoiste zapalenia jelit, sarkoidoza, zapalenie dużych naczyń i inne),
 • diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie,
 • diagnostyka zmian ogniskowych w układzie kostnym, wykluczenie/potwierdzenie charakteru przerzutowego zmian, poszukiwanie ogniska pierwotnego;
 • ocena zaawansowania oraz odpowiedzi na leczenia guzów złośliwych układu kostnego
 • nowotwory jamy brzusznej, diagnostyka różnicowa, ocena zaawansowania zmian, podejrzenie wznowy;
 • rak wątrobowokomórkowy, rak pęcherzyka żółćiowego, rak dróg żółciowych, rak nerki – ocena stopnia złośliwości, stadium zaawansowania, podejrzenie wznowy, ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie
 • guzy trzustki, ocena charakteru zmian i stadium zaawansowania
 • nowotwory przewodu pokarmowego (żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, w tym odbytnicy) – ocena stopnia złośliwości, stadium zaawansowania, odpowiedzi na leczenie oraz podejrzenie wznowy
 • rak prostaty, ocena zmiany pierwotnej, poszukiwanie ognisk wznowy oraz ocena zaawansowania zmian
 • diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania i wznowy nowotworów ginekologicznych u kobiet w obrębie miednicy: nowotwór jajników, rak endometrium, rak szyjki macicy,
 • nowotwory układu mięśniowo – szkieletowego: ocena stopnia zaawansowania choroby, diagnostyka przerzutów/wznowy, ocena odpowiedzi na leczenie,
 • czerniak złośliwy – badanie umożliwia wykrycie przerzutów (najczęściej podskórnych, do kości, wątroby i mózgu) oraz ocenę skuteczności leczenia,
 • chłoniaki i inne choroby hematologiczne – ocena stopnia zaawansowania choroby, wznowy, dobór właściwej metody leczenia oraz ocena odpowiedzi na leczenie,
 • poszukiwanie ogniska pierwotnego nowotworu,
 • poszukiwanie ognisk zapalenia, gorączka o nieznanej etiologii,
 • lokalizacja gruczolaka przytarczyc
 • podejrzenie wznowy raka tarczycy, przy ujemnym badaniu scyntygraficznym z I-131
 • diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych, demencji – np. choroba Alzheimera, diagnostyka różnicowa demencji czołowo-skroniowej (ang. fronto-temporal dementia, FTD) i choroby Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD),
 • lokalizacja ognisk padaczkorodnych,
 • ocena żywotności mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania do wykonania badania PET MR oraz specjalne środki ostrożności

 • ciąża (Z tego względu pacjentki w wieku rozrodczym (tj. od pierwszej miesiączki do roku po ostatniej miesiączce) proszone są  o wykonanie testu ciążowego (można zakupić w aptece) 1 dzień przed badaniem i pokazanie wyniku testu w pracowni w dniu badania. Konieczne jest również  podpisanie oświadczenia, że pacjentka zgłaszająca się na badanie nie jest w ciąży. W przypadku karmienia piersią  wskazana jest  przerwa w karmieniu przez 24 godziny po podaniu radioznacznika),
 • obecność wewnątrz organizmu metalicznych ciał obcych/implantów/protez/ stymulatorów itp.