Wskazania medyczne do wykonania PET/MR

Medycyna nuklearna dostarcza wielu potrzebnych informacji w sytuacji, gdy tradycyjne metody diagnostyczne są niewystarczające do postawienia diagnozy. W zależności od zastosowanego znacznika możliwe jest dostarczenie wielu cennych informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia dalszego leczenia wielu poważnych chorób dzięki wykorzystaniu możliwości jednoczasowego badania całego ciała za pomocą dwóch modalności pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i rezonasu magnetycznego. PET/MR jest powszechnie postrzegany jako badanie z wyboru dla obrazowania wszelkiego rodzaju guzów poprzez łączenie informacji dotyczących morfologii, funkcji i przemiany materii. Połączone ze sobą MR i PET oferuje możliwość pełniejszego obrazowania i lepszego zrozumienia wielu chorób. Aktualne badania i rozwój nowych znaczników może podnosić jeszcze bardziej znaczenie badań z wykorzystaniem tej hybrydy.

W obszarze tułowia obrazy PET dostarczają szczegółowych informacji na temat metabolizmu narządów klatki piersiowej i brzucha, podczas gdy obrazy MR uzupełniają obraz o dodatkowe dane funkcjonalne oraz strukturalne. W mózgu szczegółowe informacje strukturalne MR połączone z obrazem aktywności metabolicznej PET pomagają we wczesnym wykrywaniu choroby, precyzyjnym planowaniu interwencji chirurgicznej oraz umożliwiają efektywne badania kontrolne po leczeniu. W układzie mięśniowo-szkieletowym kombinacja danych MR i PET pozwala na dogłębną ocenie tkanek miękkich oraz szpiku kostnego. Ponadto dane MR mogą posłużyć do korekcji artefaktów ruchowych w obrazach PET co znacząco poprawia jakość obrazowania.

Zastosowanie badań PET/MR

 • wykrywanie i ocena złośliwości guzów nowotworowych na podstawie ich aktywności metabolicznej oraz obrazu w rezonansie magentycznym,
 • wykrycie guzów mózgu o niewielkiej średnicy np. przerzutów z raka płuc (o średnicy ~5 mm) – większa czułość diagnostyczna od CT lub PET-CT,
 • obrazowanie guzów głowy i szyi np. rak języka, jamy ustnej, krtani,
 • diagnostyka chorób płuc m.in.: guzów płuc i ich przerzutów, czułość porównywalna z PET-CT,
 • diagnostyka i ocena guzów śródpiersia,
 • wykrycie i ocena stopnia zaawansowania międzybłoniaka opłucnej,
 • ocena jakościowa i stopnia złośliwości guzów piersi, obrazowanie i ocena pachowych węzłów chłonnych,
 • ocena stopnia zmian zapalnych w przebiegu sarkoidozy,
 • guzy nadbrzusza wykazujące zwiększony metabolizm glukozy,
 • wykrywanie guzów podbrzusza m.in.: wątroba – nowotwór wątrobowokomórkowy, przewodów żółciowych, przerzuty do wątroby,
 • guzy przewodów żółciowych – nowotwór woreczka żółciowego, dróg żółciowych,
 • nowotwory trzustki,
 • żołądek, jelito cienkie i inne – nowotwory żołądka, guzy podścieliska przewodu pokarmowego,
 • jelito grube- metabolizm glukozy wzrasta w większości nowotworów jelita grubego,
 • układ rozrodczy – diagnostyka nowotworu prostaty,
 • diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania  i wznowy nowotworów ginekologicznych u kobiet w obrębie miednicy: nowotwór jajników, rak endometrium, rak szyjki macicy,
 • nowotwory układu mięśniowo – szkieletowego: ocena stopnia zaawansowania choroby, diagnostyka przerzutów/wznowy, ocena odpowiedzi na leczenie,
 • czerniak złośliwy – badanie umożliwia wykrycie przerzutów (najczęściej podskórnych, do kości, wątroby i mózgu) oraz ocenę skuteczności chemioterapii,
 • chłoniaki i inne choroby hematologiczne – ocena stopnia zaawansowania choroby, wznowy, dobór właściwej metody leczenia oraz ocena odpowiedzi na leczenie,
 • poszukiwanie ogniska pierwotnego nowotworu,
 • choroby zapalne takie jak zapalenia dużych naczyń,
 • diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych, demencji – np. choroba Alzheimera, diagnostyka różnicowa demencji czołowo-skroniowej (ang. fronto-temporal dementia, FTD) i choroby Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD),
 • lokalizacja ognisk epileptycznych oraz diagnostyka zaburzeń przebiegających z hipometabolizmem glukozy w okresach międzynapadowych,
 • ocena żywotności mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania do wykonania badania PET MR oraz specjalne środki ostrożności

 • ciąża (Z tego względu pacjentki w wieku rozrodczym (tj. od pierwszej miesiączki do roku po ostatniej miesiączce) proszone są  o wykonanie testu ciążowego (można zakupić w aptece) 1 dzień przed badaniem i pokazanie wyniku testu w pracowni w dniu badania. Konieczne jest również  podpisanie oświadczenia, że pacjentka zgłaszająca się na badanie nie jest w ciąży. W przypadku karmienia piersią  wskazana jest  przerwa w karmieniu przez 24 godziny po podaniu radioznacznika),
 • obecność wewnątrz organizmu metalicznych ciał obcych/implantów/protez/ stymulatorów itp.