Zasady obowiązująca w placówce w związku z pandemią COVID-19

Nasza placówka znajduje się na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, posiada oddzielne wejścia dla pacjentów, dogodny dojazd, dużą liczbę  miejsc parkingowych oraz przestronną poczekalnię. W związku z tym zminimalizowane jest narażenie pacjentów na kontakt z osobami chorymi. Niemniej w związku z trwającą epidemią COVID-19 w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają dodatkowo zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, w tym czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie w związku z zarażeniem COVID-19
  • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
  • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
  • na terenie placówki udostępniamy płyn do dezynfekcji
  • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Zasady postępowania w związku z pandemią COVID-19 – kliknij link do podstrony.