#ISTR2019, Wiedeń 

Na przełomie października i listopada, w Wiedniu, odbyło się  Międzynarodowe Sympozjum – International Symopsium on Trends in Radiopharmaceuticals #ISTR2019, organizowane przez Międzynarodową Agencję Atomistyki IAEA (International Atomic Energy Agency). Kongres jest organizowany cyklicznie co dwa lata. W tym roku udało nam się w nim uczestniczyć. Udział w sympozjum przyczynia się do nieustannego doskonalenia naszej rutynowej pracy, wprowadzania ulepszeń i rozwoju jednostki.

Postęp w medycynie nuklearnej

Postęp w medycynie nuklearnej zawsze był ściśle związany z rozwojem nowych radiofarmaceutyków i wydajną produkcją odpowiednich radioizotopów. Zastosowanie radiofarmaceutyków jest ważnym narzędziem do lepszego zrozumienia chorób ludzi i opracowania skutecznych metod leczenia. Dostępność nowych radioizotopów i radiofarmaceutyków może generować rozwiązania problemów klinicznych, zapewniając lepszą diagnostykę i bardziej efektywne leczenie.

Imponujący postęp dokonał się ostatnio w zakresie technologii produkcji radioizotopów dzięki wprowadzeniu wysokoenergetycznych i wysokoprądowych cyklotronów oraz rosnącemu zainteresowaniu wykorzystaniem akceleratorów liniowych do produkcji radioizotopów. Umożliwiło to szerszy dostęp do kilku nowych radionuklidów, w tym galu-68, miedzi-64 czy cyrkonu-89. Opracowuje się też alternatywne metody produkcji technetu-99m, oparte na akceleratorach, który pozostaje najczęściej stosowanym radionuklidem diagnostycznym.

O kongresie

Obok wybitnych specjalistów z Europy, sympozjum zebrało uczestników z całego świata, w tym również z Brazylii, Argentyny, Tajlandii, Republiki Południowej Afryki, czy Chin. Śledziliśmy aktualne postępy w dziedzinie radiofarmacji na świecie. Specjaliści dzielili się swoimi doniesieniami przy okazji wygłaszania prezentacji jak i przy sesjach plakatowych. Na kongresie zaprezentowano w sumie 83 ustne doniesienia oraz 116 plakatów w poszczególnych sesjach. W międzyczasie można było zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologicznymi firm w dziedzinie medycyny nuklearnej na ich stoiskach branżowych.

Program

Program sympozjum składał się z sesji otwierającej, sesji plenarnych, sesji technicznych, sesji plakatowej, wystaw i sesji zamykającej. W trakcie kongresu były poruszane bardzo ważne tematy i problemy w dziedzinie radiofarmacji, takie jak:

 • Regulacje prawne i ustawodawstwo w Europie i na świecie,
 • Dobra praktyka wytwarzania – GMP (Good Manufacturing Practice),
 • Badania przedkliniczne,
 • Metody produkcji radiofarmaceutyków – cyklotronowe i generatorowe,
 • Alternatywne metody produkcji radiofarmaceutyków,
 • Poszukiwanie i badania nad nowymi radioznacznikami zarówno do diagnostyki i terapii,
 • Teranostyka.

Podsumowanie kongresu 

Na sympozjum wielu specjalistów z całego świata wymieniało się swoimi doświadczeniami w dziedzinie medycyny nuklearnej. Była to dobra okazja do przedyskutowania problemów pojawiających się w rutynowej pracy. Udział w ISTR-2019 zapewnił naukowcom i specjalistom pracującym w dziedzinie produkcji radioizotopów i radiofarmaceutyków, międzynarodowe forum do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Podczas sympozjum poruszone zostały różne tematy, w tym rozwój, produkcja i zastosowania radioizotopów diagnostycznych, terapeutycznych i teranostycznych oraz radiofarmaceutyków. Kwestie regulacyjne i licencyjne związane z ich produkcją. Uwzględniono również metody edukacji, certyfikacji i szkoleń.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzamy zmiany, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia naszych pacjentów, czas i konieczność pobytu w naszej placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

 • badania nie będą wykonywane dla osób z objawami choroby i/lub poddanym kwarantannie – w przypadku stwierdzenia przez personel złamania tej zasady wdrożone zostaną wszystkie procedury bezpieczeństwa, które skutkować mogą zawiadomieniem służb sanitarnych i hospitalizacją pacjenta
 • pacjenci planujący wykonać badanie proszeni są o przybycie punktualnie o umówionej godzinie bez osób towarzyszących, co zminimalizuje kontakt pomiędzy pacjentami
 • nie ma konieczności wcześniejszego dostarczenia skierowania lub wyników badań
 • w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ankiety przed badaniem w celu zminimalizowania czasu jaki pacjent spędzi w pracowni – ankieta do pobrania tutaj

Informujemy również, że do odwołania pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00.