Porównanie

Porównanie technik PET/MR i PET/CT

Badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wykonywane są na dwóch rodzajach aparatów, które wyposażone są w pomocniczą modalność, tj.. tomograf komputerowy lub rezonans magnetyczny. Starsza technika i szerzej dostępna to PET/CT (pozytonowa tomografia emisyjna z tomografią komputerową). Tego typu urządzenia dostępne są w większości dużych ośrodków miejskich. W 2011 r. w Genewie wykonano pierwsze badanie PET/MR, w którym jednoczasowo wykonywane są dwa badania, tj. PET i rezonans magnetyczny. Poniżej prezentujemy najważniejsze różnice w tych technikach. Zachęcamy również do śledzenia aktualności, w których publikujemy najnowsze doniesienia naukowe.

PET/MR vs PET/CT

PET/MRPET/CT

Zakres badania

Oba badania polegają na skanie całego ciała

Wieloparametryczność

-

PET/MR to dwa badania w jednym, w przeciwieństwie do klasycznego badania PET/CT

Precyzja badania

-

Większe możliwości dzięki wieloparametryczności

Dawka promieniowania

-

Znacząca redukcja dawki promieniowania jonizującego w badaniu PET/MR

Narażenie na ból / komfort pacjenta

Oba badania są bezpieczne i bezbolesne dla pacjenta

Refundacja NFZ

-

Tylko badania PET/CT są refundowane przez NFZ

Przeciwskazania

Metalowe ciała obce to przeciwskazania w badaniu rezonansu magnetycznego

Zarówno PET/MR, jak i PET/CT to skan całego ciała. Z uwagi na komfort pacjenta z reguły badania obejmują obszar od czubka głowy do połowy ud. W razie konieczności lekarz podejmuje decyzję o rozszerzeniu zakresu badania o kończyny dolne.

W badaniu PET/MR jednoczasowo wykonywane jest badanie PET i w pełni diagnostyczny rezonans magnetyczny. W ten sposób pacjent otrzymuje dwa badania, które dodatkowo nakładane są na siebie. Powstaje obraz fuzyjny, który może dostarczyć dodatkowych informacji dla lekarzy opisujących. W przypadku badania PET/CT tomografia komputerowa jest wyłącznie badaniem pomocniczym służącym do pozycjonowania pacjenta.

Dzięki wieloparametryczności PET/MR lekarze otrzymują więcej informacji. Badania na dużej populacji pacjentów wskazują, że nawet o 15% więcej zmian zostało zlokalizowanych podczas badania PET/MR, niż u tych samych pacjentów podczas badania PET/CT. Więcej w aktualnościach.

Badanie PET/MR charakteryzuje się znacznie mniejszą dawką promieniowania jonizującego, ponieważ nie występuje promieniowanie ze strony rezonansu magnetycznego w przeciwieństwie do badań PET/CT. W obu badaniach pacjent otrzymuje niewielką dawkę promieniowania pochodzącą z radiofarmaceutyku. W badaniu PET/CT dodatkowo pacjent otrzymuje dawkę promieniowania z tomografii komputerowej, które odpowiada za co najmniej 50% całkowitej pochłoniętej przez pacjenta dawki. W naszej pracowni istnieje możliwość połączenia obu technik i wykonania badań po jednokrotnym podaniu radiofarmaceutyku. Więcej w aktualnościach.

Oba badania wiążą się jedynie z wkłuciem w celu podania dożylnego radiofarmaceutyku oraz dyskomfortem związanym z długością badania. Badania są bezbolesne dla pacjenta.

Jedynie badanie PET/CT w ściśle określonych wskazaniach medycznych jest objęta refundacją przez NFZ. Innowacyjne badanie PET/MR nie posiada refundacji w Polsce ani Europie. Można wykonać je komercyjnie lub w ramach projektów naukowych realizowanych w naszej pracowni.

W obu badaniach PET przeciwskazaniem do jego wykonania jest ciąża. Dodatkowo w przypadku badań PET/MR dochodzą ograniczenia związane z polem magnetycznym, a więc posiadanie w ciele metalowych ciał obcych.