O nas

Spółka celowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Pracownia BioSkaner prowadzona jest przez Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Sp. z o.o., która jest spółką celową Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnia posiada 100% udziałów w firmie. Dlatego też mogliśmy sformułować i stosować w codziennej praktyce najwyższe standardy jakościowe, wyrażone również w misji naszej spółki. Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt na skalę europejską – skaner mMR – dzięki dotacji z programu Rozwój Polski Wschodniej, finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nasza misja

Naszą misją jest ciągły rozwój technik obrazowania, przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia usług. Dobro pacjenta to dla nas zawsze najwyższa wartość. Dlatego też nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i kompetencje oraz dokładamy starań aby dysponować najlepszą dostępną na świecie aparaturą. Dzięki temu możemy być wiodącym i innowacyjnym ośrodkiem obrazowania medycznego w kraju.

Historia

Nasza pracownia powstała w roku 2015 i została zlokalizowana w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku. Aparatura i nowoczesne przestrzenie powstały dzięki dotacji z programu Rozwój Polski Wschodniej, finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie zewnętrznych środków pozwoliło na wyposażenie pracowni w najnowocześniejsze urządzenia, nie tylko w skali naszego kraju ale całej Europy.
W Polsce są tylko dwa skanery mMR, które umożliwiają realizację innowacyjnych badań PET/MR.

Historia Spółki i pracowni diagnostycznej BioSkaner sięga jednakże na długo przed formalnym powołaniem tych podmiotów. Jako podmiot w 100% zależny, korzystamy z wieloletnich doświadczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz Samodzielnej Pracowni Laboratorium Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To kadra tych jednostek stanowi trzon naszych specjalistów, a efektywna współpraca pozwala na ciągłe wzajemne doskonalenie się.

Władze spółki

Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spółka w ramach swojej działalności prowadzi NZOZ BioSkaner.

Zarząd

prof. dr hab. Marcin Moniuszko
Prezes Zarządu
Prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
Członek Zarządu, Kierownik NZOZ BioSkaner
Kierownik Kliniki Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

mgr Konrad Raczkowski
Członek Zarządu
Kanclerz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dyrektor Laboratorium Obrazowania Molekularnego

mgr Daniel Górski
Dyrektor Zarządzający Laboratorium Obrazowania Molekularnego