Najwyższe standardy bezpieczeństwa badań PET/MR potwierdza Akredytacja EARL

BioSkaner otrzymał prestiżową akredytację EARL 18F Standardu 1 i 2 skanera PET/MR Siemens Biograph mMR, rozpoznawaną przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej (EANM). Ośrodek uzyskał certyfikację na oba standardy na skaner PET/MRI jako pierwszy w Polsce!


Głównym celem EARL jest doskonalenie medycyny nuklearnej i jej praktyki oraz rozwijanie inicjatyw naukowych i projektów badań klinicznych. Akredytację PET/MR lub PET/CT otrzymują ośrodki, które spełniają wymagania wskazane w wytycznych obrazowania EANM. Certyfikat jest wydawany dla konkretnego skanera.


EARL ustanowił program akredytacji EARL FDG-PET/CT, który został uruchomiony w lipcu 2010 r., aby pomóc ośrodkom obrazowania spełnić standardowe wymagania wskazane w wytycznych. Program akredytacji jest zatwierdzony przez Grupę Obrazowania Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC) co daje niezależną kontrolę i zapewnienie jakości przez w pełni autoryzowany organ ekspercki. W I kwartale 2022 r. rozpoczęto program akredytacji 18F dla skanerów PET/MR. Akredytacja opiera się na badaniu pilotażowym opublikowanym przez Boellaard et. al. Ten nowy program będzie miał standardy 18F 1 i 2 takie same jak obecna akredytacja PET/CT mające zastosowanie głównie przy badaniach klinicznych.


Uzyskanie akredytacji umożliwia:
➡️harmonizację rekonstrukcji i interpretacji skanów PET (zmniejszenie zmienności wyników SUV/międzyinstytucjonalnych) à wyniki można porównywać, wymieniać i łączyć
➡️ standaryzację metod dzięki dokładnej, powtarzalnej i ilościowej ocenie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań, w tym przygotowaniu pacjenta, akwizycji skanu, przetwarzaniu i analizie obrazu
➡️ zapewnienie jakości w codziennej praktyce klinicznej