32nd Annual EANM Congress

Za nami 32 Coroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (32nd Annual EANM Congress), który odbył się w dniach 12-16.10.2019 r. w Barcelonie. Mieliśmy okazję brać udział w tym światowej sławy wydarzeniu. Kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników –  ponad 6 900, w tym wielu specjalistów z dziedziny medycyny nuklearnej z całego świata. Na ponad 150 sesjach tematycznych mogliśmy śledzić obecne trendy w medycynie nuklearnej i terapii molekularnej oraz rozwój metody diagnostycznej PET/MR. Wiele wykładów było poświęconych zastosowaniu tej innowacyjnej metody w diagnostyce onkologicznej, nieonkologicznej oraz w badaniach przedklinicznych.

Wyróżnienie Marie Curie 2019

Jak co roku została przyznana bardzo prestiżowa nagroda Marie Curie Award za najlepszy wykład na kongresie. Została doceniona praca dotycząca badania nad nowymi radioznacznikami białka tau w chorobie Alzheimera. Neuroobrazowanie choroby Alzheimera było wykonane na aparacie PET/MRI. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów. Wykład został wygłoszony w sesji poświęconej neuroobrazowaniu oraz nowym zastosowaniom hybrydowego PET/MRI w chorobach mózgu.

Krótkie podsumowanie kongresu

Grupa naukowców z Kopenhagi przedstawiła wyniki swoich badań u pacjentów z glejakami. Porównywano skuteczność wykrywania choroby i dokładność metody PET/MRI z 18F-FET (18F-fluoroetyltyrozyna) w odniesieniu do samego MRI u dorosłych i dzieci. Skan PET/MRI wykazał znacznie wyższą dokładność przy wykrywaniu guzów dziecięcych oraz istotnie wpływał na dalsze postępowanie kliniczne.

Kolejna interesująca praca dotyczyła badania nad teranostycznymi znacznikami ukierunkowanymi na PSMA. Przebadano 532 pacjentów, u których podejrzewano wznowę biochemiczną raka prostaty po radykalnej prostatektomii. Skan ciała wykonano na skanerze PET/MRI. Zaobserwowano, iż wykonanie skanu całego ciała ze znacznikami ukierunkowanymi na PSMA umożliwia wykrycie wznowy biochemicznej, u pacjentów z rakiem prostaty po radykalnej prostatektomii, na bardzo wczesnym etapie. Sporo prac obejmowało też badania przedkliniczne nad nowymi radioznacznikami przeznaczonymi do diagnostyki lub terapii radioizotopowej.

Hybrydowy PET/MRI jest bardzo innowacyjną metodą diagnostyczną. W Europie ma ugruntowaną pozycję, szczególnie przy diagnostyce raka piersi, prostaty, chorób mózgu i zmian neurodegeneracyjnych, nowotworów w obrębie jamy brzusznej, miednicy mniejszej i raka jajników.