Praca Jednostki w obliczu epidemii COVID19

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Nasza Pracownia również wprowadziła obostrzenia i zmianę trybu pracy.

W dalszym ciągu wykonujemy wszystkie badania znajdujące się w ofercie pracowni BioSkaner, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka zakażenia. Każdy pacjent przed wizytą w naszej Jednostce jest zobowiązany do telefonicznego lub mailowego wypełnienia ankiety odnośnie potencjalnego narażenia na zarażenie koronawirusem. W trosce o naszych Pacjentów i Pracowników, każda osoba która znajdują się w grupie ryzyka może umówić się na badanie dopiero po zakończeniu okresu kwarantanny i braku dalszych przeciwwskazań do jego wykonania.   

Zmiany organizacji pracy Pracowni BioSkaner mające na celu minimalizacje rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID19:

1. Ograniczamy ilość personelu pracującego stacjonarnie w jednostce do absolutnie niezbędnego minimum. Pozostali pracują w miarę możliwości zdalnie z domu.

2. Ograniczenie ilości wykonywanych badań tylko do przypadków niezbędnych, co pozwala na minimalizację osób przebywających w naszej pracowni. W związku z tym zmienił się czas pracy jednostki. Przyjmujemy pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

3. Rejestracja pacjentów i kwalifikacje do badania odbywają się wyłącznie telefonicznie. Zachęcamy pacjentów do wypełnienia ankiet w domu. Ankieta do pobrania tutaj.

4. Wszystkie wyniki badań są wysyłane pocztą, nawet te na terenie Białegostoku.

5. Pacjenci umawiani są w większych odstępach czasu, tak aby personel mógł regularnie dezynfekować wszelkie powierzchnie, w tym cewki, blaty, klamki, itp.

 

Badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) podczas epidemii koronawirusa

Badania PET, w tym nasze najbardziej zaawansowane i innowacyjne badanie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MR) pomagają w dokładnej diagnozie wielu poważnych schorzeń. Dlatego też często pacjenci wykonujący badanie znajdują się w grupie osób, które szczególnie powinny unikać narażenia na kontakt z wirusem COVID19. W związku z tym podjęliśmy decyzję, iż na czas epidemii wszystkie badania PET będą wykonywane jednego dnia w sposób, który maksymalnie ogranicza kontakt między pacjentami. W tych dniach nie będą wykonywane żadne inne badania, a ulokowanie pracowni w Parku Naukowo-Technologicznym umożliwia minimalizację kontaktu z innymi ludźmi.

 

Zalecenia dla pacjentów w związku ze stanem epidemii

 

Poniżej przedstawiamy zalecenia dla pacjentów, którzy planują wykonanie badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) lub rezonansu magnetycznego (MR) w naszej pracowni:

  1. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny oraz dostarczenia wszelkich dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Każdorazowo z pacjentem przeprowadzany jest wywiad w celu określenia ryzyka kontaktu z wirusem COVID19. W trosce o zdrowie naszych Pacjentów i Pracowników nie wykonujemy badań dla osób, które mają objawy choroby, są objęte kwarantanną lub miały kontakt z osobą zarażoną.
  3. Zalecamy, aby o ile nie jest to konieczne, pacjenci przybyli na badanie samodzielnie bez dodatkowych osób towarzyszących. Wskazane jest korzystanie z indywidualnych środków transportu. Jeśli pacjent nie ma takiej możliwości prosimy o kontakt z rejestracją.

Sytuacja zmienia się dynamicznie, staramy się dostosować w miarę możliwości, zachowując przy tym ostrożność.

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia stanu epidemii Nasza Pracownia również wprowadziła obostrzenia i zmianę trybu pracy.

W dalszym ciągu wykonujemy wszystkie badania znajdujące się o ofercie pracowni BioSkaner, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka zakażenia. Każdy pacjent przed wizytą w naszej Jednostce jest zobowiązany do telefonicznego lub mailowego wypełnienia ankiety odnośnie potencjalnego narażenia na zarażenie koronawirusem. W trosce o naszych Pacjentów i Pracowników, każda osoba która znajdują się w grupie ryzyka może umówić się na badanie dopiero po zakończeniu okresu kwarantanny i braku dalszych przeciwwskazań do jego wykonania.   

Zmiany organizacji pracy Pracowni BioSkaner mające na celu minimalizacje rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID19:

1. Ograniczamy ilość personelu pracującego stacjonarnie w jednostce do absolutnie niezbędnego minimum. Pozostali pracują w miarę możliwości zdalnie z domu.

2. Ograniczenie ilości wykonywanych badań tylko do przypadków niezbędnych, co pozwala na minimalizację osób przebywających w naszej pracowni. W związku z tym zmienił się czas pracy jednostki. Przyjmujemy pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

3. Rejestracja pacjentów i kwalifikacje do badania odbywają się wyłącznie telefonicznie. Zachęcamy pacjentów do wypełnienia ankiet w domu. Ankieta do pobrania tutaj.

4. Wszystkie wyniki badań są wysyłane pocztą, nawet te na terenie Białegostoku.

5. Pacjenci umawiani są w większych odstępach czasu, tak aby personel mógł regularnie dezynfekować wszelkie powierzchnie, w tym cewki, blaty, klamki, itp.

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o zdrowie swoje i innych, nie generując niepotrzebnego narażenia i ograniczając kontakt do minimum.