Pierwsze doniesienia z zastosowaniem 18F-PSMA w diagnostyce wznowy raka gruczołu krokowego.

Realizujemy projekt naukowy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

Przydatność kliniczna PET/MRI z 18F PSMA u chorych z rakiem gruczołu krokowego ze wznową biochemiczną z uwzględnieniem poziomu PSA w surowicy.

Dzięki wykonaniu innowacyjnego hybrydowego badania PET/MRI z 18F PSMA i mpMRI* jesteśmy w stanie wykryć wznowę biochemiczną u pacjentów z RGK. Diagnostyka wznowy jest możliwa na bardzo wczesnym etapie, nawet przy bardzo niskim poziomie PSA (poniżej 0,2 ng/ml).
Jest to badanie o bardzo wysokiej czułości i swoistości diagnostycznej.
Rekrutacja pacjentów do badania wciąż trwa, więcej informacji na naszej stronie internetowej w aktualnościach. 
Rak gruczołu krokowego (RGK) jest jednym z najczęstszych, drugim co do częstości występowania u mężczyzn, nowotworów złośliwych na Świecie (po raku płuca). Niestety w Polsce jest to już najczęściej występujący nowotwór, który Dotyczy przede wszystkim chorych po 50 r.ż. (85%). Dzięki regularnemu oznaczaniu poziomu PSA oraz rozwojowi metod diagnostyki obrazowej coraz częściej możliwe jest wykrycie zmian we względnie wczesnym stadium zaawansowania umożliwiające leczenie radykalne.

Na zdjęciach poniżej prezentujemy nasze pierwsze obrazy, otrzymane u przebadanych pacjentów.

Ryc. 1 od lewej 2 obrazy MR oraz obrazy fuzyjne PET/MR z widocznym przerzutem do 4 mm węzła chłonnego miednicy mniejszej.
Ryc. 2 od lewej u góry 2 obrazy MRI oraz 2 obrazy fuzyjne PET/MR z widocznym ewidentnym miejscem wznowy RGK w loży pooperacyjnej. Na dole od lewej obraz fuzyjny PET/MR – z widocznym miejscem gromadzenia się 18F-PSMA wskazującym na wznowę RGK. PET – z widocznym miejscem wznowy RGK oraz MR
* PET/MRI – Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym, 18F-PSMA – Antygen Błonowy Specyficzny dla Prostaty znakowany 18-fluorem, mpMRI – Multiparametryczny Rezonans Magnetyczny