Znacznik 18F-FET (tyrozyna) w badaniu PET/MR

Kolejny innowacyjny radiofarmacutyk – 18F-FET (18F-fluoro-ethyl-L-tyrozyna) jest już w ofercie Naszej Pracowni.

Badanie PET/MR z zastosowaniem 18F-FET (fluoro-ethyl-L-tyrozyna) lub jest wykonywane wyłącznie w celach diagnostycznych. Jego celem jest wykrycie zmian związanych ze złośliwym rozrostem w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), takich jak np. glejaki. Badanie charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną. Służy do diagnostyki zmian chorobowych charakteryzujących się zwiększonym gromadzeniem 18F-FET, przede wszystkim chorób nowotworowych OUN. Znacznik FET został zarejestrowany w UE i jego użycie w Polsce odbywa się na zasadach importu docelowego.

Badanie PET/MR z 18F-FET ma zastosowanie w:

  1. Diagnostyce guzów pierwotnych OUN
  2. Diagnostyce nowotworów przerzutowych OUN
  3. Wykluczeniu/potwierdzeniu wznowy po leczeniu guzów pierwotnych OUN
  4. Planowaniu radioterapii guzów pierwotnych i przerzutowych OUN.

Badanie PET/MRI z FET dostarcza informacji o dystrybucji tego radioznacznika w ośrodkowym układzie nerwowym. Pozwala na ocenę lokalizacji zmian, ich wielkości i kształtu. Jest wartościową metodą diagnostyczną umożliwiającą różnicowanie zmian nowotworowych z innymi schorzeniami OUN.

Ocena danych farmakokinetycznych radioznacznika pozwala na ocenę stopnia złośliwości biologicznej nowotworu. 18F-fluoro-ethyl-L-tyrozyna (FET) jest analogiem tyrozyny. FET jest transportowany do komórki poprzez niezależny do jonów Na+ tzw. system L – główny mechanizm transportu dla aminokwasów aromatycznych. Ekspresja systemu L ulega zwiększeniu w komórkach nowotworowych. FET nie gromadzi się w zdrowej tkance nerwowej (nie bierze udziału w syntezie białek). Wykazuje również znikomą kumulację w zmianach zapalnych, ze względu na mały wychwyt przez makrofagi.

Badanie PET/MR z zastosowaniem FET daje możliwość wczesnego zróżnicowania zmian o charakterze złośliwym od zmian pooperacyjnych, po radioterapii, martwicy i zmian o charakterze łagodnym OUN. Znajduje też zastosowanie w diagnostyce chorób OUN u dzieci ze względu na zredukowaną dawkę pochłoniętą promieniowania jonizującego, która pochodzi wyłącznie od podanego radioznacznika.

Na obrazach powyżej 3-letni chłopiec operowany z powodu atypowego guza teratoidalnego / prążkowanego, stopień IV wg WHO. Przed operacją obserwuje się dużą masę guza śródkomorowego, wzmacniającego się po podaniu kontrastu (CE). Po operacji rezonans magnetyczny pozwala rozpoznać (po wzmocnieniu kontrastowym) resztkowy guz w jamie po resekcji (żółta strzałka). Dodatkowy niewielki resztkowy guz (czerwona strzałka) został zidentyfikowany tylko za pomocą 18F-FET PET. Całkowitą resekcję uzyskano poprzez usunięcie obu pozostałych mas guza. Pacjent przeszedł radiochemioterapię i znajduje się w długotrwałej remisji.
FLAIR = sekwencja MRI z odzyskiem inwersji z tłumieniem płynów.
Źródło zdjęcia: Early Postoperative 18F-FET PET/MRI for Pediatric Brain and Spinal Cord Tumors, Lisbeth Marner1, Karsten Nysom

Realizacja badania PET/MRI FET:

  1. Pacjent zgłasza się telefonicznie, mailowo lub osobiście do pracowni BioSkaner.
  2. Po uzgodnieniu z pacjentem formy oraz terminu lekarz medycyny nuklearnej kwalifikuje pacjenta do badania. W trakcie wywiadu weryfikowane jest czy wykonanie badania przyniesie korzyści diagnostyczne dla pacjenta oraz bezpieczeństwo realizacji procedury. W przypadku pozytywnej kwalifikacji uzgadniany jest termin badania.
  3. Realizacja badania może nastąpić w terminie ok. 2 tygodni z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury importu docelowego.
  4. W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo i musi zarezerwować ok. 2 godzin czasu na jego przeprowadzenie.
  5. Jeszcze tego samego dnia, pacjent może odebrać wyniki badania w postaci zarejestrowanych obrazów, natomiast opis badania wykonany przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny nuklearnej oraz diagnostyki obrazowej w terminie do 3 dni.