PET/MRI z 18F-FDG pomocny w diagnostyce przewlekłego bólu

Badanie PET/MRI pomocne w ustaleniu miejsca powstawania chronicznego bólu.

Innowacyjna technika obrazowania PET/MRI z 18F-FDG może pomóc w diagnostyce chronicznego bólu. Może to przynieść ulgę milionom pacjentów żyjących z przewlekłym bólem.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wskazują, że przewlekły ból jest często spowodowany stanem zapalnym tkanek. Są one wysoce metaboliczne i dlatego mogą potencjalnie wychwytywać glukozę zawartą w radiofarmaceutyku używanym do obrazowania PET – 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza). Grupa naukowców starała się określić, skąd bierze się ból w organizmie. W tym celu analizowano jednocześnie informacje anatomiczne z MRI z informacjami molekularnymi z PET.

Przebadano 65 pacjentów z przewlekłym bólem, którzy zostali poddani PET/MRI całego ciała. Za pomocą specjalnego oprogramowania Biswal i wsp. zmierzyli zmaksymalizowane standardowe wartości wychwytu (SUVmax) na obrazach 18F-FDG. Dodatkowo otrzymane wyniki zostały ocenione przez 2 lekarzy radiologów pod kątem korelacji SUVmax z miejscami bólu.

Otrzymane wyniki są obiecujące, u 58 z 65 pacjentów (89%) badacze stwierdzili zwiększony wychwyt 18F-FDG w nerwach i mięśniach w miejscu bólu, co z kolei wpłynęło na zmianę lub modyfikację postępowania terapeutycznego. Przeprowadzone badania dają nowe narzędzie dla lekarzy i pacjentów w diagnostyce bólu.

Więcej informacji o doniesieniu w poniższym artykule:

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mol&pag=dis&ItemID=129574

Na zdjęciu powyżej – dorosły mężczyzna cierpiący z powodu chronicznego bólu. Obrazy przedstawiają nieprawidłowo podwyższony wychwyt 18F-FDG (białe strzałki; SUVmax = 1,2) obserwowany w układzie liniowym w przestrzeni w tylno-bocznej prawej szyi, między głową dolnego mięśnia skośnego a mięśniem półkulistym głowy, gdzie zlokalizowany jest nerw potyliczny większy. Dla porównania, ten sam obszar po przeciwnej, bezobjawowej stronie szyi ma SUVmax = 0,7. Po zapoznaniu się z wynikiem badania PET/MR, chirurg znalazł zbiór małych tętnic owiniętych wokół nerwu w tym miejscu. Małe tętnice poddano lizie, a pacjent zgłosił znaczną ulgę w objawach bólowych. Zdjęcie dzięki uprzejmości Petera Cipriano z Uniwersytetu Stanforda; opis dzięki uprzejmości SNMMI.

Jak donosi Biswal, przeprowadzone badanie sugeruje, że kombinacja PET/MRI z 18F-FDG może być skutecznym narzędziem diagnostycznym do zlokalizowania potencjalnego miejsca przewlekłego bólu. Co za tym idzie, może być skutecznym sposobem na uzyskanie ulgi dla pacjentów, którzy doświadczają przewlekłego bólu.