Rekrutujemy do badania PET/MRI

Uwaga !

Mamy możliwość wykonania innowacyjnego badania pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym (PET/MRI lub PET/MR) w ramach projektu naukowego. Program jest dedykowany dla pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi i przerzutami do kości, które są potwierdzone innymi badaniami.

Program będzie realizowany dwuetapowo:

  1. W pierwszej kolejności będziemy wykonywać badania nieodpłatnie – z finansowania projektu statutowego ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Po wyczerpaniu środków projektu będzie możliwość wykonania badania, ale przy udziale finansowym pacjentów.

W ramach projektu wykonywane będzie badanie 18F-FDG PET/MRI w ramach, którego jednoczasowo będzie wykonywane badanie PET oraz rezonansu magnetycznego. Umożliwi to ocenę wielu narządów i układów pod względem zmian o charakterze przerzutowym.

Badanie jest bezpieczne i (poza pojedynczą iniekcją dożylną) nieinwazyjne. Dawka promieniowania jonizującego otrzymywana przez pacjenta podczas PET/MRI jest około dwukrotnie niższa w porównaniu do badania PET/CT, a dawka pochłonięta podczas całej procedury porównywalna do otrzymanej podczas CT jednej okolicy ciała.

Jakie są potencjalne korzyści?

  • dokładna ocena zaawansowania zmian w przebiegu raka piersi,
  • ocena ogniska pierwotnego/loży pooperacyjnej,
  • poszukiwanie zmian przerzutowych,
  • optymalizacja stosowanych metod leczenia
  • badanie metabolizmu i zmian strukturalnych w całym ciele umożliwia wykrycie innych jednostek chorobowych.

Do programu zakwalifikowane mogą być pacjentki, które:

  • mają zdiagnozowany nowotwór piersi oraz przerzuty do kości, potwierdzone innymi badaniami obrazowymi (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu:

@ anna.amelian@umb.edu.pl

☎ +48 883 687 470