PET/MRI vs PET/CT

Porównanie badań PET/MRI i PET/CT

Poniżej prezentujemy podsumowanie projektu niemieckich naukowców, w którym porównano wyniki badań PET/MRI vs PET/CT. Wykonano i przeanalizowano ponad 1 000 badań PET. Celem przeprowadzonego badania naukowego było wykazanie różnic w wykrywaniu i klasyfikacji zmian onkologicznych w badaniach PET/MRI vs PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Tomografią Komputerową). Zbadano różnice w ekspozycji na promieniowanie w obu badaniach. Wykazano, że wykrywalność zmian patologicznych w wybranych nowotworach w metodzie PET/MRI jest wyższa o 15% vs PET/CT. Udowodniono również, że narażenie na promieniowanie jonizujące przy wykonaniu badania jest niemal o 80% niższe (79,6% (p <0,001)) w odniesieniu do PET/CT.

Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym

PET/MRI jest innowacyjnym badaniem hybrydowym umożliwiającym bardzo dokładną diagnostykę wielu stanów patologicznych, w tym chorób nowotworowych, już we wczesnym stadium zaawansowania. Wpływa to na zmianę stopnia zaawansowania choroby i klasyfikacji TNM (Tumor Nodule Metastases) u pacjentów, a w konsekwencji na sposób leczenia. Badanie umożliwia ocenę stopnia zaawansowania porównywalnie do PET/CT i ma lepszą wykrywalność zmian w wybranych nowotworach. Umożliwia to szybką i skuteczną ocenę stopnia zaawansowania miejscowego choroby jak i w całym ciele w 1 badaniu (gdy zalecany jest dodatkowy MRI). Ponadto pacjenci mogą odnieść korzyści ze zmniejszonej ekspozycji na promieniowanie w badaniu PET/MRI. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych pacjentów oraz osób narażonych na duże dawki promieniowania w trakcie leczenia oraz innych badań diagnostycznych.

Według niemieckich naukowców największe korzyści z wykonania badania PET/MRI uzyskają pacjenci, u których zdiagnozowano:

  • złośliwe nowotwory kości,
  • raka płuc,
  • raka prostaty,
  • nowotwory ginekologiczne,
  • raka piersi.

Autorzy publikacji argumentują, że osiągnięte przez nich wyniki wskazują, że wbrew wcześniejszym opiniom w przypadku chorób klatki piersiowej nie ma konieczności dodatkowych badań tomografii komputerowej. Dalszy rozwój obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, w tym zastosowanie nowych sekwencji, może przyczynić się do dodatkowego zwiększenia czułości badań PET/MRI.

Więcej informacji o badaniu PET/MRI oraz różnicach w stosunku do badania PET/CT znajdą Państwo w naszym FAQ.
Link do doniesienia: