Nowy protokół badania MR w pracowni BioSkaner – VWI-MR

VWI-MR – obrazowanie ścian naczyń krwionośnych

Obrazowanie ścian naczyń krwionośnych MR (ang. vessel wall imaging, VWI-MR) jest stosunkowo nową techniką pozwalającą na ocenę ścian naczyń krwionośnych. Tradycyjne metody obrazowania tętnic wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych, takie jak angiografia-MR, angiografia-TK i cyfrowa angiografia subtrakcyjne (DSA) dostarczają jedynie informacji o stopniu zwężenia światła naczynia w przypadku zwężenia miażdżycowego/zapalnego i poszerzeniu światła w tętniakach, jednak nie pozwalają na bezpośrednią ocenę ścian naczyń.

Nowy protokół VWI-MR

Protokół VWI-MR  pozwala na precyzyjnie rozpoznanie waskulopatii dużych i średnich naczyń wewnątrzczaszkowych, które nie spowodowały jeszcze zwężenia, dlatego nie będą widoczne w rutynowych technikach angiograficznych. Głównym celem badania protokołem VWI-MR jest wykrywanie i ocena zmian miażdżycowych oraz zmian zapalnych w ścianach naczyń (vasculitis/waskulopatie) poprzez tłumienie sygnału krwi przy wykorzystaniu wysokiej rozdzielczości izotropowych sekwencji 3D w opcji ‘czarnej krwi’ (ang. ‘black-blood’/’dark-blood’) typu SPACE (Siemens), VISTA (Philips) i CUBE (GE). Protokół VWI-MR pozwala zróżnicować różne przyczyny zwężenia światła naczyń, takie jak miażdżyca naczyń wewnątrzczaszkowych i zapalenie naczyń lub zwężenia na tle zespołu odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS). Ponadto VWI-MR pozwala wykryć wiele przyczyn udarów o nieznanej etiologii (udaru kryptogennego) oraz przemijających ataków niedokrwiennych (TIA).

Nowy protokół MR dostępny w Naszej Pracowni

Ten nowoczesny protokół dostępny jest w naszej pracowni jako rozszerzenie badania MR mózgu z opcją angio. Badanie wykonywane jest z podaniem środka kontrastowego, a pacjent zobowiązany jest do dostarczenia przed badaniem oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi. Aktualny koszt wykonania prywatnego badania znajduje się w zakładce cennik. W przypadku badań wykonywanych na koszt NFZ konieczne jest posiadanie skierowania na badanie głowy z kontrastem + opcja angio od lekarza posiadającego kontrakt z publicznym płatnikiem.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Pracownią:

tel. +48 883 687 470

@ rejestracja@bioskaner.eu

Piśmiennictwo

  1. Mandell DM, et al. Intracranial Vessel Wall MRI: Principles and Expert Consensus Recommendations of the American Society of Neuroradiology. AJNR Am J Neuroradiol. 2017; 38: 218-229.
  2. Kang N, et al. Essentials for Interpreting Intracranial Vessel Wall MRI Results: State of the Art. 2021; 300: 492-50.
  3. Arnett N, et al. Vessel wall MR imaging of central nervous system vasculitis: a systematic review. 2022; 64: 43-58.
  4. Samaniego EA, et al. Vessel wall imaging in intracranial aneurysms. J Neurointerv Surg. 2019;11:1105-1112.
  5. Song JW, et al. Vessel Wall Magnetic Resonance Imaging Biomarkers of Symptomatic Intracranial Atherosclerosis: A Meta-Analysis. 2021; 52: 193-202