Innowacyjne badania PET/MR z izotopem 68Ga już dostępne w naszej pracowni

Innowacyjne badania PET/MR z izotopem 68Ga już dostępne w naszej pracowni

W grudniu zakupiliśmy wysokospecjalistyczny generator germanowo/galowy (Eckert&Ziegler, GalliaPharm), który umożliwia pozyskanie izotopu galu-68 w naszej pracowni radiochemicznej. Izotop 68Ga łączy się z różnymi cząsteczkami chemicznymi, które odpowiadają za gromadzenie się radiofarmacetyku w ściśle określonym miejscu w organizmie. Po syntezie i przeprowadzeniu szeregu testów kontroli jakości radioznacznika, podaje się go pacjentowi drogą dożylną. Następnie po upływie określonego czasu potrzebnego na zgromadzenie się izotopu w organizmie, wykonuje się skan całego ciała pacjenta w celach diagnostycznych.

Czas półtrwania 68-galu jest relatywnie krótki i wynosi 68 minut. Jest to główny powód dla którego znaczniki te nie są powszechnie stosowane. Od grudnia 2022 pacjenci mogą wykonywać takie badania w naszej pracowni. W połączeniu z wysoce specjalistycznym aparatem PET/MR firmy Siemens Healthineers mamy możliwość zaoferowania unikalne w skali kraju badania.

Nowe możliwości diagnostyczne

68Ga-DOTA-TOC/68Ga-DOTA-TATE (SomaKit, NETSPOT)

Powyższe peptydy po wyznakowaniu z izotopem 68Ga używa się do badań diagnostycznych pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w celu lokalizacji guzów neuroendokrynnych (NETs) z dodatnimi receptorami somatostatynowymi u pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży.

Guzy neuroendokrynne to heterogenna grupa nowotworów, wywodząca się z komórek układu hormonalnego. Są to bardzo rzadkie nowotwory, stanowiące niejedno wyzwanie kliniczne.

Peptydy DOTA specyficznie wiążą się z receptorami somatostatynowymi (najczęściej podtypu 2,3 i 5) i zwykle ulegają nadekspresji na powierzchni komórek neuroendokrynnych, dlatego są pomocne w diagnostyce, ocenie zaawansowania czy planowaniu terapii NETs.

68Ga-PSMA (LOCAMETZ)

Produkt LOCAMETZ po wyznakowaniu radioaktywnym izotopem 68-galu służy wykonywania badań diagnostycznych PET w celu lokalizowania zmian dodatnich w zakresie antygenu błonowego swoistego dla gruczołu krokowego (PSMA) u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego (RGK).

Nieinwazyjne badanie diagnostyczne PET z 68Ga-PSMA ma zastosowanie u mężczyzn z RGK w:

  • poszukiwaniu przerzutów odległych, którzy są kandydatami do leczenia radykalnego
  • poszukiwaniu wznowy przy podejrzeniu nawrotu choroby, na podstawie wzrostu stężenia w surowicy krwi antygenu swoistego dla prostaty PSA
  • do selekcji pacjentów z przerzutowym RGK, u których wskazana jest terapia ukierunkowana na PSMA z zastosowaniem produktów radiofarmaceutycznych z 177-Lu.

PSMA jest białkiem transbłonowym obecnym przede wszystkim we wszystkich tkankach gruczołu krokowego. Zwiększoną ekspresję PSMA obserwuje się w różnych nowotworach złośliwych, jednak przede wszystkim w raku prostaty. Prawie wszystkie gruczolakoraki stercza wykazują ekspresję PSMA w większości zmian pierwotnych i przerzutowych. PET otacza pacjenta pierścieniem detektorów zdolnych do wykrywania fotonów wytwarzanych przez anihilację pary pozyton/elektron, która następuje po emisji pozytonu. PET mierzy trójwymiarową dystrybucję 68Ga-PSMA, tworząc ilościowe obrazy, które pozwalają na nieinwazyjną ocenę ekspresji PSMA w ciele pacjenta.

CENNIK BADAŃ PET Z  IZOTOPEM 68GA:

PET/MR 8 500 PLN

PET/CT 7 000 PLN

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszą pracownią:
tel. 85 500 10 25
@ pet-rejestracja@bioskaner.eu