BioSkaner rekrutuje do badania klinicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Dzięki zawarciu porozumienia z UMB nasza poradnia onkologiczna może rekrutować pacjentów chorujących na raka gruczołu krokowego do udziału w innowacyjnym badaniu klinicznym. Badania diagnostyczne również wykonywane są w naszej pracowni. Zawarcie porozumienia pozwala na dostęp do tego badania klinicznego i tym samym najnowszej diagnostyki dla mężczyzn z całego kraju, niezależnie od miejsca ich leczenia.

Na temat przydatności badania PET/MR w diagnostyce raka prostaty przeczytacie Państwo tutaj, natomiast o samym projekcie w artykule  „Badanie PET/MR z 68Ga-PSMA w diagnostyce raka prostaty z dotacją ABM”.  W obecnym badaniu zostaną wykorzystane dwie techniki obrazowania, czyli badanie PET/MR oraz badanie PET/CT po jednorazowym podaniu radioznacznika 68Ga-PSMA-11.

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Należy skontaktować z naszą placówką Bioskaner osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 2. Nasi pracownicy przeprowadzą kwalifikację potwierdzającą kryteria udziału w projekcie (kryteria poniżej).
 3. Ustalamy termin wizyty z naszym specjalistą medycyny nuklearnej, podczas której pacjent podpisuje wszystkie niezbędne dokumenty. Wizyta przeprowadzana jest w naszej poradni w Białymstoku, ul. Żurawia 71a.
 4. Badania PET/CT i PET/MR zostaną wykonane w terminie 14 dni od wizyty lekarskiej, przy czym dla pacjentów spoza województwa podlaskiego badania mogą zostać wykonane kolejnego dnia po ww. wizycie.
 5. Po wykonaniu badania pacjent otrzyma niezwłocznie zapisane obrazy, a po opisaniu przez lekarzy, również opis badania w wersji elektronicznej, na wskazany przez siebie adres mailowy.
 6. W ciągu 12 miesięcy od wykonania badań, pacjent jest zobowiązany dostarczyć do naszego ośrodka wyniki badań, w tym histopatologicznych (jeśli dotyczy) oraz dwukrotnie na nasz koszt oznaczyć poziom PSA.

Kryteria wejścia do projektu

 1. Pacjenci u których zaplanowano leczenie radykalne z PSA >10 ng/ml lub Gleason Score ≥ 7.
 2. Pacjenci po leczeniu radykalnym, przy wznowie biochemicznej:
  • * co najmniej dwukrotny pomiar PSA ≥0,2 ng/ml, wykonany nie wcześniej niż po 6-13 tygodniach po radykalnej prostatektomii  lub,
  • * PSA ≥0,1 ng/ml,  wykonany wcześniej niż 3 m-ce lub,
  • * wzrost PSA po zastosowanej radykalnej radioterapii  o więcej niż 2 ng/ml powyżej PSAnadir – najniższej wartości PSA stwierdzanej po przeprowadzonym leczeniu, u których planuje się dalsze leczenie, a wynik badania obrazowego/molekularnego może wpłynąć na zmianę decyzji terapeutycznej.

Dane kontaktowe