BioSkaner rekrutuje do badania klinicznego pacjentek z rakiem piersi

Takie jest znaczenie nowoczesnych technologii obrazowania w diagnostyce raka piersi

W Polsce i na całym świecie rak piersi stanowi poważny problem zdrowotny, dotykając tysiące kobiet rocznie. Diagnoza wczesna i dokładna ocena zaawansowania choroby są kluczowe dla skuteczności leczenia. Na szczęście, dzięki nowoczesnym technologiom obrazowania, takim jak tomografia pozytonowa z tomografią rezonansu magnetycznego (PET/MR) oraz rezonans magnetyczny całego ciała (WBMR), możliwe jest bardziej precyzyjne i kompleksowe ocenienie rozprzestrzenienia się nowotworu.

Tradycyjne metody diagnostyczne, takie jak RTG czy USG, mogą mieć ograniczenia w wykrywaniu przerzutów nowotworowych. Badania te, mimo swojej wartości, mogą być mniej dokładne w porównaniu do PET/CT czy PET/MR, które oferują wyższą czułość i swoistość. PET/MR, na przykład, pozwala na jednoczesną ocenę całego ciała przy mniejszej dawce promieniowania jonizującego niż PET/CT. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule, który opisuje szczegółowo czułość poszczególnych metod diagnostycznych na podstawie publikacji naukowych z całego świata.

Kwalifikacja

Jeśli zostaniesz zakwalifikowana do naszego projektu badawczego, otrzymasz możliwość przeprowadzenia najbardziej zaawansowanych badań obrazowych dostępnych obecnie. To może przyczynić się do dokładniejszej diagnozy zaawansowania raka piersi oraz identyfikacji ewentualnych przerzutów, co jest kluczowe dla określenia odpowiedniego planu leczenia.

Aby wziąć udział w projekcie, skontaktuj się z placówką BioSkaner osobiście, telefonicznie lub mailowo. Nasi specjaliści przeprowadzą dokładną ocenę, aby upewnić się, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne, takie jak stadium choroby i ogólny stan zdrowia. Po kwalifikacji umówisz się na wizytę w poradni BioSkaner w Białymstoku, gdzie podpiszesz niezbędne dokumenty. Badania PET/CT oraz PET/MR pozwolą na kompleksową ocenę Twojego zdrowia. Po wykonaniu badań otrzymasz wyniki w formie zapisanych obrazów oraz opis w wersji elektronicznej.

Nowoczesne metody obrazowania, takie jak PET/MR i WBMR, oferują wyższą dokładność diagnostyczną niż tradycyjne badania. Dzięki udziałowi w naszym projekcie badawczym masz szansę na skorzystanie z najnowszych osiągnięć medycyny, co może mieć kluczowe znaczenie dla określenia optymalnej ścieżki terapeutycznej.

Czas wykonania badań

Pierwsze badanie diagnostyczne przeprowadzane jest najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia i włączenia do projektu. W praktyce wszystkie badania można wykonać w ciągu jednego dnia. Wszystkie pacjentki w ramach projektu będą miały wykonane badania PET/MR i PET/CT. W tym samym dniu istnieje możliwość wykonania badania WBMR (rezonans magnetyczny całego ciała) w przypadku pacjentek, które zakwalifikowane zostaną do grupy badanej. Alternatywnie, badanie WBMR można wykonać dzień wcześniej lub w innym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od włączenia pacjentki do badania. Wszystkie badania są przeprowadzane szybko i sprawnie, aby zminimalizować stres pacjentek i dostarczyć niezwłocznie wyników, tak aby proces leczenia mógł być realizowany bez zakłóceń.

Kryteria kwalifikacyjne do badania:

 1. Wstępne rozpoznanie raka piersi w stadium nie mniejszym niż IIA wg skali TNM AJCC.
 2. Dobry ogólny stan zdrowia wg WHO.
 3. Przeprowadzona została wstępna standardowa diagnostyka oceniająca stadium zaawansowania zmian kwalifikująca do odpowiedniej terapii.
 4. Rozpoznanie nastąpiło na podstawie badania cytologicznego lub histopatologicznego.
 5. Nie wdrożono procedury leczniczej.

Kryteria wyłączenia z projektu:

 1. Występowanie u pacjenta innego nowotworu złośliwego.
 2. Wcześniejsze wdrożenie leczenia choroby podstawowej.
 3. Terminalny stan pacjenta.
 4. Metalowe implanty lub metalowe ciała obce uniemożliwiające przeprowadzenie badań MR na aparacie 3T.
 5. Klaustrofobia.
 6. Masa ciała uniemożliwiająca wykonanie PET/MR.
 7. Brak współpracy z pacjentem uniemożliwiający wykonanie długich badań obrazowych.
 8. Ciąża lub karmienie piersią.

Dane kontaktowe:

 • numer telefonu: 85 500 10 21
 • adres email: pet-rejestracja@bioskaner.eu

Dbamy o to, aby każda kobieta miała dostęp do najlepszej możliwej diagnostyki i opieki medycznej.