Przedłużenie rekrutacji pacjentów do innowacyjnego badania klinicznego nad Rakiem Gruczołu Krokowego

BioSkaner rekrutuje do badania klinicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Przedłużamy rekrutację do badania klinicznego pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. BioSkaner pełni rolę ośrodka rekrutującego pacjentów do tego badania klinicznego. W ramach badania będą wykorzystywane dwie nowoczesne techniki obrazowania: PET/MR oraz PET/CT, przy jednorazowym podaniu radioznacznika 68Ga-PSMA. Badania zostaną wykonane również w naszej pracowni.

Kryteria Uczestnictwa

Do badania zapraszamy pacjentów, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. zdiagnozowany rak gruczołu krokowego,
  2. tylko pacjenci przed radykalnym leczeniem (np. przed operacją, radioterapią czy innymi formami intensywnego leczenia),
  3. gotowość do regularnych wizyt kontrolnych oraz ścisłej współpracy z zespołem badawczym,
  4. brak wcześniejszego radykalnego leczenia raka gruczołu krokowego.

Badanie PET/MR z 68Ga-PSMA w diagnostyce raka prostaty z dotacją ABM

Przebieg Badania

Udział w badaniu wiąże się z szeregiem korzyści dla pacjentów:

  1. dostęp do najnowszych technik obrazowania,
  2. regularne konsultacje i monitorowanie stanu zdrowia przez zespół specjalistów,
  3. współpraca z czołowymi ekspertami,
  4. możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój nowoczesnej medycyny.

W ramach badania pacjenci będą poddawani nowoczesnym technikom obrazowania, w tym badaniom PET/MR oraz PET/CT, które pozwalają na dokładną ocenę zaawansowania choroby i monitorowanie efektów leczenia.

Jak Zgłosić Swój Udział

Zachęcamy pacjentów oraz ich rodziny do kontaktu z naszym ośrodkiem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat udziału w badaniu. Można to zrobić poprzez:

Telefon: 85 500 10 21

E-mail: pet-rejestracja@bioskaner.eu

Wizytę osobistą: ul.Żurawia71A, Białystok 15-540

Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i udzielić wsparcia na każdym etapie rekrutacji oraz udziału w badaniu.

Ważne informacje

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a pacjenci mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę bez podania przyczyny. Wszelkie dane osobowe i medyczne uczestników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do współpracy i liczymy na Państwa zaangażowanie w rozwój nowoczesnych metod leczenia raka gruczołu krokowego. Razem możemy przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów i walki z tą chorobą.